Kontakt

Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare, SVID

E-mail: fredrik.forsman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 46

 

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör, SVID

E-mail: sofia.beckman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 47

 

Christoffer Tjärnberg

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail:  christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 544 22 95

 

Viktor Döhlen

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: viktor.dohlen@energimyndigheten.se

Telefon: +46 (0)16 544 24 03