Projekt

Co-kitchen, Hållbart co-living för studenter
Energieffektivitet i fönsterlösa rum
Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang
Design för en energiresilient vardag
Ett barn som pekar på en datorskärm med ett hus som har solceller på taket.
SolVis – verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion
COINPLACE – Design för multifunktionella byggnader
Ett beteendeskifte med hjälp av interaktionsdesign för en miljösmart förvaringsindustri
Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa
Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag
Vägvisaren
Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden
Furbish hållbara lasarett
BeChange
Prosumer-Centric kommunikation för spridning av solceller
Service Design för pro-miljö-beteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab
VaneVis – Att Skapa Hållbara Vanor i Vardagen
Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller
Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi
Digitala kundgränssnitt för framtidens fjärrvärme
Design av digital teknik för att stötta energirelaterade beteendeförändringar i köket
Växter
DEVA – Skolor
Könad hållbarhet