Projekt

Prosumer-Centric kommunikation för spridning av solceller
Service Design för pro-miljö-beteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab
VaneVis – Att Skapa Hållbara Vanor i Vardagen
Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller
Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi
Design av digital teknik för att stötta energirelaterade beteendeförändringar i köket
Växter
DEVA – Skolor
Folkmassa på en gågata.
Könad hållbarhet