Projekt

Pågående projekt som beviljades i utlysning nr 1, 2018

Växter
DEVA – Skolor
Person som trycker på en mobil i utomhusmiljö
Digital Coach Grönt Boende
Folkmassa på en gågata.
Könad hållbarhet