Sök till programmet

Normalt genomför programmet Design för energieffektiv vardag två utlysningar per år varav minst en gång med bred inriktning, det vill säga inom båda områdena Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utöver detta kan mer riktade utlysningar hållas. Energimyndigheten har avsatt totalt 60 miljoner kronor i projektmedel till programmet. Utöver detta tillkommer samfinansiering från externa aktörer.

Pågående Utlysning

Utlysning nr 2, 2018

I den andra utlysningen 2018 välkomnas projektförslag som kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt.

Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 januari 2019.

Se utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats

Vem kan söka programmet?

Vad kan vi få stöd för?

Avslutade utlysningar

Utlysning nr 1, 2018

Utlysningsperiod:Den  22 mars 2018 till och med den 17 maj 2018.

I utlysningen beviljades medel till tre projekt.

Så såg utlysning nr 1 2018 ut