Avslutade ansökningar

Utlysning nr 1, 2018

Utlysningsperiod: 22 mars – 17 maj 2018.

I utlysningen beviljades medel till tre projekt.

Så såg utlysning nr 1 2018 ut