Avslutade utlysningar

Utlysning nr 2, 2018

Utlysningsperiod: 17 oktober, 2018 – 16 januari 2019.

Genomgång av ansökningar pågår

Så såg utlysning nr 2 2018 ut

Utlysning nr 1, 2018

Utlysningsperiod: 22 mars – 17 maj 2018.

I utlysningen beviljades medel till tre projekt.

Så såg utlysning nr 1 2018 ut