En kvinna som är ute i skogen och sträcker armarna mot luften och solen.

Digital tjänstedesign för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå

Dagens klimatutmaningar är många. Trots att orsaken till klimatproblemen är kända och den tekniska kunskap som behövs redan finns är vi kvar i ett ohållbar samhälle och icke hållbara beteenden. Det är ett agerande som på individnivå innebär att någon annan ska ta ansvar – “det jag gör kan inte göra skillnad”. Forskning visar att positiv inställning och framtidshopp gör att människor är villiga att åstadkomma förändring. Lösningar som knyter ihop interna och externa triggers till beteendeförändringar kan bidra till en större omställning hos fler människor. Syftet med projektet är att utveckla en digital tjänst för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå som ska bidra till hållbara förändringar.

Den digitala lösningen kommer att bygga på BeChange, en konkret klimat- och livsstilsförbättrande metod. BeChange ändrar sättet att tänka. Miljöarbetet ses som en upplyftande möjlighet att skapa något mycket bättre än vi någonsin har haft, istället för att uppleva det som något tungt, begränsande och ångestladdat. Metoden kopplar ihop mentala verktyg och klimatpsykologi med klimatrådgivning i ett flerstegsprogram som uppmuntrar till kraftfulla livsstilsförändringar för att minska sin klimatpåverkan och må bättre med stärkt miljömotivation.

Parallellt med designutvecklingen kommer tjänstens kundnytta, affärsmodell och säljstrategi att arbetas fram. Detta är ett viktigt steg för att göra BeChange kommersiellt hållbar och skala upp och spridas i Sverige och globalt och därmed också göra stor klimatnytta i framtiden.

Projektägare

BeChangeAB

Projektledare

Ann Murugan

ann@bechange.se

Samarbetspartner

Luleå tekniska universitet, Jaway Stockholm AB

Projektperiod

2019-09-02 till 2021-04-30

Nyheter

2020-03-20 BeChange minskar klimatpåverkan och klimatångest