Projekt

Co-kitchen, Hållbart co-living för studenter
Energieffektivitet i fönsterlösa rum
Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Design för energieffektiv vardag.

Illustration för programmet E2B2

Ny utlysning i Energimyndighetens program E2B2

E2B2 är ett forskningsprogram som ska bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende. Programmet drivs, liksom Design för energieffektiv vardag, av Energimyndigheten. …

Ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator