Projekt

Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.
TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt
Gröna hjärtan
Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter
Illustrationer som symboliserar vardagslivet i hemmet
Sonisk interaktionsdesign för att stödja energieffektivt beteende i hushållet

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Design för energieffektiv vardag.

Fyra personer som sitter och pratar vi ett bord.

Kollegorna underlättar hållbara beslut

Tävlingsinstinkter och ett socialt sammanhang motiverar till mer hållbara val. I projektet ”VaneVis – Att skapa hållbara vanor i vardagen” undersöker forskare på KTH och Stockholm Environment Institute hur kollegorna …

Sammansättning av sex bilder som representerar varje projekt

Sex nya projekt beviljade i utlysning 5

I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom …

Ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator