Projekt

Illustration av ett system för värme och elektricitet till en bostad.
HyLite, Hydrogen Light Systems
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Inomhus, sex personer som sitter runt ett bord och sätter post-it-lappar på stora papper med lägenhetsritningar på.
Design för energi -och resurseffektiva delade boendeformer
Energieffektivitet i hemmet
Illustrerad bild. Utomhus, ett hus i trä i en rund form. Träd på husets uteplats och runt omkring huset, vuxna och barn som springer runt.
H+Forest: Samproducerad kunskap kring den hållbara framtiden
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Design för energieffektiv vardag.

Ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator