Projekt

Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.
TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt
Energieffektivitet i hemmet
Gröna hjärtan
Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Illustrationer som symboliserar vardagslivet i hemmet
Sonisk interaktionsdesign för att stödja energieffektivt beteende i hushållet
Energieffektivitet i hemmet

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Design för energieffektiv vardag.

Se webbiarium om utlysning 6

Den 19 januari berättade vi mer om utlysning 6, design och hållbarhet, och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Missade du webbinariet? Nu kan du ta …

Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Framtidens hållbara sjukhus

Sjukhus står för cirka fem procent av EU:s totala koldioxidutsläpp varje år och utgör därmed en stor del av alla utsläpp. EU har som mål att uppnå klimatneutralitet till år …

Ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator