Projekt

Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.
TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt
Gröna hjärtan
Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter
Illustrationer som symboliserar vardagslivet i hemmet
Sonisk interaktionsdesign för att stödja energieffektivt beteende i hushållet

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Design för energieffektiv vardag.

Sammansättning av sex bilder som representerar varje projekt

Sex nya projekt beviljade i utlysning 5

I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom …

Ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator