Fyra personer som sitter och pratar vi ett bord.

Kollegorna underlättar hållbara beslut

Tävlingsinstinkter och ett socialt sammanhang motiverar till mer hållbara val. I projektet ”VaneVis – Att skapa hållbara vanor i vardagen” undersöker forskare på KTH och Stockholm Environment Institute hur kollegorna …

Sammansättning av sex bilder som representerar varje projekt

Sex nya projekt beviljade i utlysning 5

I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom …

En kvinna som står still med sin cykel och pratar med en kvinna och en man.

Boendeplattform ökar miljöengagemang hos grannar

Projektet ”Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi” arbetar med att skapa sociala nätverk i bostadsområden för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Genom appen LocalLife vill de öka …

I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.

Smart app visar matvarors hållbarhetspåverkan

Vill du veta hur hållbar matvaran du håller i handen är? Consupedia utvecklar en webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger information om alla dagligvaror på marknaden. Nu uppmärksammas …

Illustration för programmet E2B2

Ny utlysning i Energimyndighetens program E2B2

E2B2 är ett forskningsprogram som ska bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende. Programmet drivs, liksom Design för energieffektiv vardag, av Energimyndigheten. …

Björn Hedin och Nelson Sommerfeldt diskuterar vid affisch för projektet Design av digital teknik för att stötta energirelaterade beteendeförändringar i köket.

Utökat stöd till Design för energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett av tre forsknings- och innovationsprojekt som nu beviljats utökat stöd från Energimyndigheten. Programmet får ytterligare 60 miljoner kronor och har blivit förlängt till och …