Illustration för programmet E2B2

Ny utlysning i Energimyndighetens program E2B2

E2B2 är ett forskningsprogram som ska bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende. Programmet drivs, liksom Design för energieffektiv vardag, av Energimyndigheten. …

Person som skriver på en bärbar dator.

Information med anledning av Coronaviruset

Alla är vi nu på ett eller annat sätt påverkade av situationen med Coronaviruset. Energimyndigheten uppdaterar löpande information som berör deras olika ansvarsområden. Läs mer på Energimyndighetens webbplats: Information med …