Person som skriver på en bärbar dator.

Information med anledning av Coronaviruset

Alla är vi nu på ett eller annat sätt påverkade av situationen med Coronaviruset. Energimyndigheten uppdaterar löpande information som berör deras olika ansvarsområden. Läs mer på Energimyndighetens webbplats: Information med …

Seminarium om programmet och utlysning nr 2, 2018

Välkommen till ett seminarium där Energimyndigheten berättar mer om forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, där företag, innovatörer och forskare kan söka pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter …