Design för energieffektiv vardag – utlysning nr 6

Man som står vid en diskho där vatten rinner från kranen. Illustration på bilden som illustrerar energisystemet och vardagslivet.

Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska nå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den sjätte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle. Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 1 mars 2022.

Webbinarium om utlysningen

Den 19 januari hölls ett webbinarium där vi berättade mer om utlysning 6, design och hållbarhet, och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Här nedan kan du ta del av webbinariet i efterhand.

Fokus för utlysningen

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

  • deltagarbaserade lösningar som skapar varaktiga beteendeförändringar mot lägre klimatavtryck hos målgrupper som traditionellt sett är svåra att nå och motivera, såväl privatpersoner som ekonomiska aktörer.
  • en kombination av miljömässig hållbarhet, estetik och inkludering i bebyggd och virtuell miljö som på bästa sätt tillgodoser människors behov.
  • projekt som utmanar normen och använder nya och innovativa metoder för att flytta kunskapen framåt och bidra till effektiv energianvändning på såväl landsbygd, tätorter och i stadskärnor.

Samverkan mellan akademi, offentlig sektor, civilsamhälle eller näringsliv och koppling till internationell forskning inom området ses som meriterande.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra affärsmodeller, tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Läs mer om design och designprocessen på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, webbplats.

Vilka kan söka stöd?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Sista ansökningsdag 1 mars 2022

Sista ansökningsdag är tisdagen den 1 mars 2022. Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats.

Läs hela utlysningen och hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats

För mer information, kontakta:

Christoffer Tjärnberg

Christoffer Tjärnberg, handläggare Energimyndigheten
Tel: 016 – 544 22 95
E-post: christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Mona Wärdell

Mona Wärdell, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 076-786 28 28
E-mail: mona.wardell@svid.se

www.svid.se

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår 2018 till och med 2024.

www.designforenergi.se