Digitala verktyg som belönar användarna för sina hållbara beteenden

Två stjälkar med gröna blad som växer ur ett glas med mynt i.

Deedster vill få oss att tänka efter när vi konsumerar – och förstå vilka klimatavtryck vi gör beroende på hur vi väljer att bete oss. I deras projekt med finansiering från Design för energieffektiv vardag kom många viktiga insikter som Deedster tar med sig i den fortsatta utvecklingen av sina digitala verktyg.

Företaget Deedster erbjuder idag en rad olika digitala lösningar med syfte att skapa mer engagemang för klimatomställningen.

– Hur kan vi med teknik, data och design skapa det här engagemanget? Det har varit utgångsfrågan sedan starten, säger Monika Martinsson.

Tillsammans med tre andra personer grundade hon bolaget 2016.

– Vi grundare har jobbat länge inom finansindustrin och inom management consulting. Vi kände att vi ville ge något tillbaka och starta en ny typ av företag som både driver en affär och gör gott för världen.

Ett exempel på vad Deedster erbjuder är en klimatkalkylator som snabbt visar vilka enkla förändringar i våra beteenden som gör den största skillnaden. Bland de gamifierade lösningarna finns även ett klimatquiz och möjlighet till belöningar för den som minskar sin klimatpåverkan.

– Det finns otroligt mycket vi som individer kan göra genom vad vi väljer att konsumera eller att inte konsumera, vilka varumärken vi väljer och hur vi sparar våra pengar, säger Monika Martinsson.

Projektet “Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden” kom att betyda mycket för Deedster. Kombinationen av innovation och design har varit A och O sedan företaget startade. Projektet möjliggjorde en snabbare utveckling tack vare finansieringen man fick, och även värdefulla insikter.

– Vi tog fram designidéer och kunde sedan omsätta dem i praktiken och testa dem i det partnernätverk som vi samarbetade med under projektets gång.

Ändrad inriktning under projektets gång

– En tydlig insikt under projektets gång var att Deedster kommer att ha svårt att själva nå ut med vårt varumärke till bankkunder på grund av datasäkerhet och integritetsfrågor. Så sedan dess har vi i stället ändrat inriktning.

Idag vänder sig Deedster i stället direkt mot bankerna och fintechs, som kan implementera Deedsters lösningar i sin egen app, där deras kunder sedan kan koppla ihop sina transaktioner och automatiskt beräkna sitt fotavtryck baserat på den senaste klimatforskningen.

Det första stora banksamarbetet för Deedster blev med SEB.

Beteendeforskning och klimatpsykologi som grundsten

Partnernätverket som var en del av projektet blev viktigare än vad Monika Martinsson hade förutsett. Nätverket var en sammanslutning av en ledande bank, telefoniföretag, bostadsföretag och försäkringsföretag. Banken var sammankallande och Deedster var produkt-motorn i det erbjudande som banken ville ta fram till privatkonsumenter gällande att ge incitament för gröna aktiviteter.

– Det var otroligt inspirerande att vara med i nätverket, där vi kunde dela kunskap och erfarenheter. Vi träffades kontinuerligt under året som projektet pågick. Det gav mycket energi.

Personer som står längs en glasvägg i ett konferensrum, och jobbar med papper och post it-lappar på väggen.
Möte i projektets partnernätverk.

Monika Martinsson berättar att Deedster alltid har jobbat väldigt forskningsnära. De har samarbetat tätt med en forskargrupp på KTH som jobbar just med digitala verktyg, hållbarhet och beteendeförändring.

– Gamification är ett jättespännande koncept som har mycket att göra med att vi förändrar våra vanor. Beteendeförändringsforskning, speciellt när det går mot klimatpsykologi, har vi jobbat mycket med.

Sen projektet har Deedsters kundbas växt i Baltikum och Schweiz, till hösten lanseras varumärket i Tyskland.

– Vi är glada för det stöd som Design för energieffektiv vardag gav. Det har hjälpt oss att ta snabbare kliv framåt. Det var väldigt tydligt att Energimyndigheten och SVID, som driver programmet, ville åstadkomma ett resultat. Det var hög kvalitet rakt igenom, säger Monika Martinsson.

Projektet Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden genomfördes 2019–2020 i samarbete med KTH och Beteendelabbet.

Monika Martinsson
Monika Martinsson, Deedster