Effektarenan – hur ökar vi renoveringstakten?

För att vi ska nå klimatmålen behöver renoveringstakten i Sverige öka betydligt. Men hur ska det gå till? Den 24 november kraftsamlar E2B2 för att se till att takten på renovering ökar.

E2B2s mötesplats Effektarenan tar sig an gemensamma utmaningar som vi bara kan lösa tillsammans. Den här gången är renovering i fokus!

Det finns ett stort behov av omfattande renovering av byggnader i Sverige, inte minst för att vi ska få ett hållbart samhälle och nå klimatmålen. Trots detta så sker inte energieffektivisering, renovering och ombyggnad i den omfattning som det borde. Många nämner bristen på lönsamhet som det största hindret men menar även att tillgången på finansiering och brist på nödvändig kunskap är väsentliga hinder.

Under Effektarenan reder vi ut hur vi kan minska hindren och öka renoveringstakten i Sverige. Vi träffar experter och forskare och möter dem som befinner sig mitt i pågående renoveringsprojekt. Vad krävs egentligen för ett lyckat renoveringsprojekt? Tillsammans undersöker vi vad som behöver förändras eller utvecklas.

När?

Onsdagen den 24 november, kl. 9 – 11.30.

Var?

Digitalt.

Målgrupp

Vi välkomnar alla intresserade men särskilt fastighetsägare och byggherrar, kommuner, entreprenörer, konsulter och arkitekter.

Mer information och anmälan