En knuff i rätt riktning

Tjej som håller plaståtervinning i ena handen och skal från frukt i den andra handen.

Ett frågetecken kan ge svaret. Åtminstone när det handlar om att få boende att slänga rätt avfall i rätt kärl. Här är projektet som ska få fastighetsägare att använda nudging som design för energieffektivitet.

En urinoar på flygplatsen i Amsterdam är det mest kända exemplet på nudging, som enkelt förklarat är att göra det lättare för människor att göra rätt val. Genom att placera en verklighetstrogen fluga i urinoarens mitt så triggade man de manliga toalettbesökarnas tävlingsinstinkt och minskade spillet utanför med 81 procent när de försökte träffa flugan.

– Det finns en massa exempel på nudging men många gånger försvinner de i en byrålåda och används inte. Det är ett stort slöseri, säger Katharina Paoli, vd för Nudgd och projektledare.

Projektets syfte är att skapa en databas med goda exempel på framgångsrika testade nudgar och designtänkande som främjar en beteendeförändring. Urvalet av exempel är gjort för att första hand användas av fastighetsägare. Nudgd driver projektet tillsammans med HSB Norra Storstockholm, Energikontoret i Mälardalen och Högskolan i Gävle.

– I dialog med Energikontoret såg vi ett stort behov att hjälpa fastighetsbranschen som är nyfikna på nudging. Det finns exempel från många års forskning globalt och inom fastighetsbranschen ser vi ser en stor potential för energieffektivisering med hjälp av nudging.

Målet med projektet är att identifiera 60 konkreta exempel på nudging.

– Det ska bli som ett Google för nudging. Visionen är att det ska bli den ledande samlingen för hur man jobbar med beteendeåtgärder för hållbarhet oavsett om det handlar om energieffektivisering i fastighetsbranschen, äta klimatsmart eller resa hållbart, säger Katharina Paoli

Ett av exemplen från databasen har testats skarpt tillsammans med HSB. Skyltarna i ett av HSB:s miljörum har utformats utifrån resultatet från ett kanadensiskt experiment. I experimentet testades fyra olika skyltar i syfte att undersöka huruvida utformningen påverkade de boende att slänga avfall i rätt kärl.

Resultatet från HSB:s miljörum är ännu inte klart men agerar de boende på samma sätt som deltagarna i det kanadensiska experimentet så kommer andelen som slänger avfall i rätt kärl att öka. Skylten i HSB:s miljörum är utformad enligt den skylt som hade bäst effekt i det kanadensiska experimentet – nämligen den som avslutar texten med ett frågetecken. I Kanada gjorde just den varianten att andelen organiskt material som hamnade rätt ökade med cirka 80 procent.

– Jag tycker det är otroligt intressant hur man med små medel kan skapa så stor effekt, att ett litet frågetecken kan göra så stor skillnad. Tanken är att fastighetsägare ska bli inspirerade av hur andra gjort, få konkreta exempel på hur man själv kan använda nudging och inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Katharina Paoli, projektledare och vd för Nudgd

Läs mer om projektet Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Publicerad 2021-09-21