Följ din fjärrvärmeförbrukning och spara på miljön

Personer som sitter och tittar på en laptop.

Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i svenska hem – trots detta vet endast ett fåtal att deras hem förses med fjärrvärme. Utilifeed vill erbjuda slutanvändarna att följa sin egen värmeförbrukning, och i förlängningen även påverka den.

Startup-bolaget Utilifeed har funnits i sex år och växer idag på flera marknader internationellt. Till en början var företagets huvudsakliga uppgift att hjälpa fjärrvärmebolag att hantera den stora mängd data som samlades in på daglig basis, och som användes internt på fjärrvärmebolagen för att följa hur värmen distribuerades. Sedan en tid tillbaka har Utilifeed valt att bredda sitt affärsområde – nu är siktet inställt på att arbeta utåt mot fjärrvärmebolagens slutkunder.

– Vi får in data från ungefär 20 000 uppkopplade mätare per timme – mängder av data som tidigare gått till spillo, berättar produktägaren Jonas Ottosson på Utilifeed.

Jonas Ottosson är i grunden utbildad maskiningenjör från Chalmers med en master inom sustainable energy. Med sitt intresse för hållbara energisystem har han idag rollen som produktägare på Utilifeed. Under sina två år på företaget har Jonas Ottosson, tillsammans med sina kollegor, utformat projektet som tolkar miljontals timmar av data från fjärrvärmebolagen till slutkundernas förståelse.

– Om slutanvändarna kan kontrollera sin egen energiförbrukning kan de på lång sikt också påverka sitt klimatavtryck. Att någon väntar med att duscha kan innebära att ett oljeverk inte behöver starta en värmepanna. Längre fram i ledet kan det innebära att en ny oljepanna inte behöver byggas eller att en befintlig i stället tas bort, förklarar Jonas Ottosson.

Skärmklipp från PropAI.
Gränssnitt för fjärrvärmeanvändare med insikter och analyser som ska hjälpa till att inspirera till energieffektiva åtgärder.

Från skiss till färdig prototyp

Med hjälp av forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag fick data- och ingenjörstunga Utilifeed, möjlighet att utforma en fungerande plattform. Efter många försök och hårt arbete har de nu börjat närma sig en färdig prototyp.

– Det visade sig vara lite utanför vår sfär att ta fram en plattform som inte bara var innehållsrik, utan också användarvänlig. Även pengarna började ta slut under projektets gång. Tack vare design-input från SVID, sparade vi ändå tid och det blev enklare att ta sig vidare i processen.

Utilifeed siktar på att deras prototyp inom kort ska kunna användas kommersiellt.

– Vi hoppas att vi har en så pass slipad, enkel och allsidig produkt att alla Sveriges fjärrvärmebolag vill använda den mot deras slutkunder. Därefter riktar vi oss mot resten av den europeiska marknaden.

Projektledare Jonas Ottosson