För dig i projekt

Här kan du läsa om vilken rapportering som du som projektledare behöver lämna in under projekts gång.

I början av projektet

Kommunikationsplan

För att de nyheter och resultat som tas fram i ditt projekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Därför är det viktigt att du gör en kommunikationsplan i början av projektet där ni i projektet tänker igenom vilka målgrupper ni har för projektet, vad målgrupperna behöver veta, hur ni ska nå dem och när.

Se mall och instruktioner för kommunikationsplan här nedan. Om ni redan har en mall för kommunikationsplan som ni brukar använda, så går det bra att ni använder den istället. När kommunikationsplanen är klart, skicka den till programkansliets kommunikatör sofia.beckman@svid.se.

Så här refererar ni till att projektet har finansiering från Design för energieffektiv vardag

När ni kommunicerar om projektet internt eller externt, referera till att projektet har finansiering från Design för energieffektiv vardag:

“Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.”

Ni behöver inte ha med någon logotyp från Energimyndigheten eller SVID.

Under projektets gång

Lägesrapporter och ekonomisk redovisning

Under projektets gång behöver du lämna in lägesrapporter och ekonomisk redovisning. Du hittar datumen för inlämningar i beslutet om stöd som du har fått av Energimyndigheten. Lägg in rapportering och redovisning direkt på Mina sidor. Större avvikelser från projektplanen kommunicerar du direkt till Mona Wärdell på programkansliet. 

Vid projektets slut

I slutet av projektet ska du lämna in en slutrapport och fylla i ekonomisk slutredovisning och administrativ information på Mina sidor. Informationen läggs in på Mina sidor senast två månader efter projektets slutdatum (kan tidigast läggas in på Mina sidor fyra veckor efter projektets slutdatum – då sidorna för inlämningen öppnar upp i Mina sidor). Se mer detaljerad information nedan.

Avslutningsmöte

Cirka två månader före projektets slutdatum bjuder vi på SVID och Energimyndigheten in dig till ett digitalt avslutningsmöte för att du ska få möjlighet att berätta lite mer om hur projektet har gått och du kan ställa frågor om till exempel slutredovisning eller annat. Vid mötet kan vi även bolla hur resultaten kan spridas eller tas vidare.

Slutrapport och sammanfattning till webben

Slutrapporten ska vara cirka 20 sidor lång och i populärvetenskaplig form så att andra enkelt kan ta del av resultatet. Fyll även i Word-mallen för sammanfattning av resultatet, som är till projektets informationssida på designforenergi.se.

  • Senast två veckor före projektets slutdatum – mejla in den första versionen av slutrapporten till mona.wardell@svid.se. SVID och Energimyndigheten läser sedan igenom rapporten och återkommer med feedback.
  • Efter att du har fått feedback och gjort eventuella uppdateringar i slutrapporten, mejla in den slutgiltiga versionen till Mona Wärdell. Slutrapporten tillgänglighetsanpassas sedan för webben, och skickas tillbaka till er. När ni har fått tillbaka den tillgänglighetsanpassade versionen laddar ni upp den på Mina sidor.
  • Fyll i mallen för sammanfattning av projektresultat till webben, och mejla in även den till mona.wardell@svid.se. Det är den text som kommer att läggas upp på projektets sida på designforenergi.se, tillsammans med länk till slutrapporten.

Ekonomisk slutredovisning och administrativ information

  • Lägg in ekonomisk redovisningen och administrativ information på Mina sidor senast två månader efter projektavslutsdatum. (Mina sidor är öppnar för projektrapportering en månad innan projektavslutsdatum, och stänger två månader efter.)

Mallar