För dig i projekt

Under projektets gång behöver Energimyndigheten och vi på programkansliet (SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign) få rapportering från projektet för att vi ska kunna säkerställa att projektens resultat kommer till nytta. Här kan ni se vad som ska lämnas in.

I början av projektet

Kommunikationsplan

För att de nyheter och resultat som tas fram i ert forskningsprojekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Därför är det viktigt att ni gör en kommunikationsplan i början av ert projekt där ni tänker igenom vilka målgrupper ni har för projektet, vad målgrupperna behöver veta, hur ni ska nå dem och när.

Nedan finns en mall och instruktioner för kommunikationsplan som tagits fram för Design för energieffektiv vardag. Om ni redan har en mall för kommunikationsplan som ni brukar använda, så går det bra att ni använder den istället. När kommunikationsplanen är klart, skicka den till programkansliets kommunikatör sofia.beckman@svid.se.

Under projektets gång

Lägesrapporter och ekonomisk redovisning

Lägesrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in under projektets gång. Datumen står i beslutet om stöd som ni har fått av Energimyndigheten. Större avvikelser från projektplanen ska kommuniceras direkt till Mona Wärdell på programkansliet. Rapporterna skickar du in via Energimyndighetens E-kanal.

Mallar/blanketter som ska användas

Vid projektets slut

Alla projekt ska lämna in slutrapport, administrativ bilaga och ekonomisk slutredovisning. Datumen står i beslutet om stöd som ni har fått av Energimyndigheten. Dokumenten laddas upp till Energimyndigheten via E-kanalen. SVID och Energimyndigheten granskar sedan rapporten och återkommer med feedback som åtgärdas av projektet i en slutgiltig version. Ladda därför upp den första versionen av rapporten som en Word-fil.

Rapporten ska vara cirka 20 sidor lång och i populärvetenskaplig form så att den kan spridas och att man enkelt kan ta del av resultatet. Fyll även i mallen för projektresultat till webben.

Mallar/blanketter för slutrapportering

Resultatsida till webben

När rapporten är färdigställd, fyll även i denna mall för en sammanfattning av resultaten och skicka in till sofia.beckman@svid.se. Informationen lyfts fram på ert projekts sida på designforenergi.se.

Frågor

Om ni har några frågor angående mallarna specifika för Design för energieffektiv vardag är ni välkomna att kontakta Design för energieffektiv vardags kommunikatör Sofia Beckman.