För dig i projekt

Under projektets gång behöver Energimyndigheten och vi på programkansliet (SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign) få rapportering från projektet för att vi ska kunna säkerställa att projektens resultat kommer till nytta. Här kan ni se vad som ska lämnas in.

I början av projektet

För att de nyheter och resultat som tas fram i ert forskningsprojekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Därför är det viktigt att ni gör en kommunikationsplan i början av ert projekt där ni tänker igenom vilka målgrupper ni har för projektet, vad målgrupperna behöver veta, hur ni ska nå dem och när.

Nedan finns en mall och instruktioner för kommunikationsplan som tagits fram för Design för energieffektiv vardag. Om ni redan har en mall för kommunikationsplan som ni brukar använda, så går det bra att ni använder den istället. När kommunikationsplanen är klart, skicka den till programkansliets kommunikatör sofia.beckman@svid.se.

Under projektets gång

Lägesrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in under projektets gång. Datumen står i beslutet om stöd som ni har fått av Energimyndigheten. Större avvikelser från projektplanen ska kommuniceras direkt till Mona Wärdell på programkansliet. Rapporterna skickar du in via Energimyndighetens E-kanal.

Mallar/blanketter som ska användas

Vid projektets slut

Alla projekt ska lämna in slutrapport, administrativ bilaga och ekonomisk slutredovisning. Datumen står i beslutet om stöd som ni har fått av Energimyndigheten. Skicka in slutrapport och administrativ bilaga till programkansliet på SVID för granskning två veckor före slutdatum. Skicka sedan in den slutgiltiga rapporten och administrativa bilagan till Energimyndigheten via E-kanalen. Den ekonomiska slutredovisningen lämnas också in via E-kanalen.

Mallar/blanketter för slutrapportering

Skicka in slutrapport och administrativ bilaga för granskning till programkansliet på SVID två veckor före slutdatum. Programkansliet läser igenom rapporten och återkommer med eventuell feedback. Skicka sedan in den slutgiltiga rapporten till Energimyndigheten via E-kanalen.

Frågor

Om ni har några frågor angående mallarna specifika för Design för energieffektiv vardag är ni välkomna att kontakta Design för energieffektiv vardags kommunikatör Sofia Beckman.