Framtidens hållbara sjukhus

Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Sjukhus står för cirka fem procent av EU:s totala koldioxidutsläpp varje år och utgör därmed en stor del av alla utsläpp. EU har som mål att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Furbish® hållbara sjukhus är metoden som hoppas kunna bidra till omställningen.

Sjukhus står för en stor del av koldioxidutsläppen – ett typiskt patientrum använder till exempel lika mycket energi som två genomsnittliga hem – och därför blir det viktigt att hitta sätt att ställa om verksamheten.

Ulrike Rahe är en av grundarna till Furbish AB. Hon är professor på Chalmers och har studerat industriell design i Tyskland och produktdesign och industriplanering i Sverige. Nu är hon verksam med projektet Furbish hållbara sjukhus. Projektet samarbetar med RWTH i Aachen och med MHH i Hannover, ett av Tysklands ledande universitetssjukhus, som ska ny- och ombyggas de närmaste åren.

– Vi verkar för att skapa så bra förhållanden som möjligt i ett sjukhus som ska vara till för människor – dels de som jobbar där, de som ska tillfriskna, och för samhället. Genom att ytorna kan utnyttjas optimalt samt att patienterna kan lämna sjukhuset fortare kan vi bidra till stora ekonomiska och miljömässiga besparingar, säger Ulrike Rahe.

Mot mer klimatneutrala sjukhus – med bättre vård och trivsel

Projektets syfte är att ge en vetenskapligt baserad behovsanalys och designförslag till sjukhusledningen för att åstadkomma social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Under projektet har man undersökt byggnadens prestation, arbetsflödet, människors beteenden, önskemål och behov. Rapporten kommer innefatta förbättringsmöjligheter gällande arkitektur och design: rumsplanering, färgsättning, materialval, inredning, akustisk miljö, inomhusklimat, ljusinsläpp och tillgång till sociala ytor. Syftet är inte enbart att skapa ett mer klimatneutralt sjukhus, utan även att personalen, patienterna samt deras anhöriga ska trivas och att vården ska förbättras.

Furbish har utvecklat en kvalitativ och kvantitativ metod där man studerar områden såsom optimering av arbetsflöde, yta, akustik, dagsljusinsläpp, tillgång till natur och andra inomhuskvalitéer. Inledningsvis arbetade teamet bakom Furbish med att utveckla framtidens hållbara kontor, men så småningom expanderades verksamheten till att även involvera sjukhus. Förhoppningen är sjukhus som inte bara är gynnsamma för klimatet – utan även för personalen och patienterna.

– Målet är att kunna bidra till patienters tillfrisknande. Om du som patient befinner dig i en miljö som får dig att må dåligt så är risken större att det kommer förlänga din tillfriskningsprocess, säger Ulrike Rahe

Forskning visar att sjukhusmiljöer som gynnar personalens välmående bidrar till motivation och förmåga till prestation, vilket kan resultera i förbättrad vård och friskare patienter. Sjukhus kräver enorma resurser, så det finns även många miljövinster att kamma hem. I framtiden hoppas man på att kunna applicera Furbish holistiska metod på ytterligare områden såsom akademiska byggnader.

– Det som driver vårt arbete är att den enskilda människan mår bättre i en mer hållbar värld.

Ulrike Rahe
Ulrike Rahe
Läs mer om projektet Furbish