Här lär sig elever om solenergi

Projektet Solvis ökar kunskapen om solenergi på ett enkelt och roligt sätt.

– Vi har sett att det finns ett behov att synliggöra solteknik på ett pedagogiskt sätt för att fler ska förstå vilken kapacitet solen faktiskt har som energikälla, säger Luisa Beneduce, projektledare.

Solvis är en del i Göteborgs stads målsättning att öka invånarnas medvetande kring hållbar energi. Lokalförvaltningen, som drivit Solvis, har antagit ett solenergiprogram som innebär att sätta solceller på alla tak i nybyggda hus, och även på vissa befintliga tak.

– Som fastighetsägare har vi också som mål att vara med att skapa en energismart generation. En del i det är att bidra till att visualisera vad en ny teknik som solenergi kan göra, säger Luisa Beneduce, energipedagog vid lokalförvaltningen och projektledare för Solvis.

Pedagogisk gul linje visar vägen för eleverna

Det modulära konceptet har installerats på fyra pilotskolor i Göteborg, och även på Frölunda kulturhus. Från solcellerna på taket på dessa byggnader har det målats en gul linje som går hela vägen nerför väggen, via skolgårdarna och in till en interaktiv skärm inne i skolbyggnaden. Målgruppen har varit elever i årskurs 4–6.

– Skärmen visar på ett enkelt och lekfullt sätt hur mycket solel som produceras i huset, där målsättningen är att ge eleverna en känsla och förståelse för hur mycket solen genererar i relation till vad andra vardagliga saker förbrukar i el, säger Luisa Beneduce.

Det kan till exempel handla om att visa hur många portioner mat som skolbespisningen skulle kunna laga om de bara använde solenergi.

Illustration som visar tre gula gubbar som sitter och spelar tv-spel. I illustrationen står det att man idag (onsdag, 17 augusti) har samlag ihop 87,6 kilowattimmar elektricitet från solen, och på det kan 195 personer spela tv-spel i 3 timmar.

Tydliga exempel som skapar förståelse

Under projektet har man exempelvis låtit jämföra vad som krävs för att ladda en elsparkcykel och hur länge man kan spela dataspel med hjälp av den energi som solen har gett

– Att visualisera detta blir mycket mer tydligt än att bara prata om kilowattimmar som är mycket svårare att relatera till. Den gula linjen blir ett sätt att visa att det är från solen energin kommer.

Solvis har blivit mycket uppskattat på skolorna, av både elever och personal.

– Det vi hade önskat att vi hade kunnat göra ännu mer var att kombinera med workshops och mer information ute på plats, men den delen blev begränsad på grund av pandemin. Men det finns stora möjligheter att utveckla och använda Solvis på olika sätt, både i undervisningen på skolorna och för allmänheten i stort, säger Luisa Beneduce.

Vill sprida Solvis

Projektet har pågått under två år och avslutades i denna form strax före årsskiftet 2022/2023.

– Framöver önskar vi förstås att konceptet sprids. Det fungerar ju på alla sorters fastigheter, alltifrån förskolor till äldreboenden och så vidare. Vi har inget patent på detta utan vill att det ska spridas.

Solvis är ett utvecklingsprojekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, som finansieras av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Projektet har initierats och drivits av lokalförvaltningen Göteborgs Stad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och design- och IT-konsulter från BOID.

Luisa Beneduce

Luisa Beneduce