Kontakt

Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Mona Wärdell

Mona Wärdell

Projektledare, SVID

E-mail: mona.wardell@svid.se

Telefon: 076-786 28 28

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör, SVID

E-mail: sofia.beckman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 47

Mehmet Bulut

Mehmet Bulut

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: mehmet.bulut@energimyndigheten.se

Telefon: +46 (0)16 544 23 46

Christoffer Tjärnberg

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail:  christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 544 22 95