Kontakt

Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Mona Wärdell

Projektledare SVID

E-mail: mona.wardell@svid.se

Telefon: 076-786 28 28


Sofia Beckman

Kommunikatör, SVID

E-mail: sofia.beckman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 47

Helena Karresand

Helena Karresand

Projektledare, Energimyndigheten

E-mejl helena.karresand@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 542 06 41

Christoffer Tjärnberg

Christoffer Tjärnberg

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 544 22 95