Kontakt

Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Mona Wärdell

Projektledare SVID

E-mail: mona.wardell@svid.se

Telefon: 076-786 28 28


Sofia Beckman

Kommunikatör, SVID

E-mail: sofia.beckman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 47


Mehmet Bulut

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: mehmet.bulut@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 544 23 46


Tomas Lennartsson

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: tomas.lennartsson@energimyndigheten.se 

Telefon: 016 – 544 23 18