12 november 2019: Design för en energieffektiv vardag

Tisdag den 12 november höll Design för energieffektiv vardag sin första årskonferens på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Här nedan finns filmer och presentationer från alla talare.

Filmer och presentationer

Inledning från energimyndigheten

Inledning av moderator Jenny palm

Johanna stål

Johanna Stål är författare och chefredaktör på mediaföretaget Camino. Johanna pratra om energiutmaningen i relation till design, beteende och olika framtidsspaningar.

 

Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller

Projektet testar ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som kan hållas attraktiva långt in i framtiden. Cirkulära affärsmodeller med framtidsadaptiva produkter sänker affärsriskerna genom att produkterna designas för robusthet och möjlighet till uppgradering.

Forskningsledare: Thomas Nyström, forskare på RISE Victoria

Länk till Thomas presentation (pdf, 2,8 Mb)

 

DEVA skolor

Projektet utforskar designalternativ och möjligheten att integrera gröna växter i skolors inomhusmiljö. Gröna växter skulle kunna förbättra inomhusmiljön genom fotosyntes, avlägsnande av luftburna partiklar och luftfuktning. De kan även ge en naturkänsla som kan bidra till bättre studiemiljö för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärarna.

Projektledare: Itai Danielski, universitetslektor Mittuniversitetet

Länk till Itais presentation (pdf, 4,5 Mb)

 

Mats Rydehell

Mats Rydehäll arbetar med forskningsstöd, samverkan och innovationer vid Högskolan i Skövde. Mats kommer att berätta om samverkan och innovation inom energisektorn – akademi, industri och samhälle.

Länk till Mats presentation (6,7 Mb)

Ida Lemoine

Ida Lemoine är vd och medgrundare till Beteendelabbet, som är proffs på att förstå och förändra människors beteenden. Ida kommer prata om hur vi fattar beslut och vilka mänskliga “tankefällor” vi ska se upp med när vi ska påverka beteenden. Hon kommer även att ta upp hur kombinationen psykologi, tjänstedesign och beteendeekonomi kan göra det lätt att göra rätt.

Länk till Idas presentation (40 Mb)

 

Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Projektet jobbar med att skapa ett lokalt socialt nätverk för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Nätverket ska ge nya förutsättningar för att ta tillvara på det lokala engagemanget och motivera i miljöfrågor genom kollektiva mål och belöningar.

Tf. projektledare: Hans Anebreid, FoU projektledare Envac

Länk till Hans presentation (pdf, 5 Mb)

 

Könad hållbarhet – Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Hur skulle ett hållbart vardagsliv kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer vi har idag? Projektet kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor. Med fokus på bostadsrättsföreningar undersöker de hur synen på hållbarhet och effektiv energianvändning skiljer sig mellan olika människor utifrån bland annat kön, ålder och klass.

Projektledare: Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur vid KTH

Länk till Pernillas presentation (pdf, 3,7 Mb)

 

Gustaf Josefsson Tadaa

Gustaf Josefsson Tadaa är professionell föreläsare och nominerad till årets talare – Genombrott 2017. Gustaf tar dig med på en resa från trender, teknologi och digital transformation till dess effekter på oss människor.

Paneldiskussion

Summering