15 november 2018: Seminarium om programmet och utlysning nr. 2

Här kan du ta del av filmer och presentationer om Design för energieffektiv vardag och utlysning nr 2 från ett seminarium som hölls den 15 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Filmer

Kristina Frisk, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, introducerar seminariet.

 

Mehmet Bulut, handläggare på Energimyndigheten och projektledare för Design för energieffektiv vardag, berättar mer om programmet och specifikt om utlysning nummer 2, 2018.

 

Per Lundqvist, professor i energiteknik på KTH, berättar om trender inom energiinnovation och drivkrafter till förändring.

 

Hur kan design som verktyg uppmuntra till reflektion av vår relation till energi? Det berättar Stina Wessman, Experience Designer på RISE Interactive, mer om.

 

Katarina Walter, vd på tjänstedesignbyrån Antrop, och årets vd 2017, ger en inblick i hur designprocessen fungerar och vinsterna av att arbeta med den.

 

Michael Arnör, vd på bolaget Sellpy – som gör det enkelt att sälja saker och kläder som inte längre används –  berätta mer om Sellpys väg från startup till växande företag, och hur de har jobbat med kommersialisering.

 

Jörgen Sjödin, handläggare på Energimyndighetens avdelning för energieffektivisering, berättar mer om hur man skriver en bra ansökan, vilka stödnivåer som finns och hur man ansöker via Energimyndighetens E-kanal.

 

Presentationer

Introduktion till programmet och utlysningen, presentation av Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten.

Energiutmaningen – innovationstrender och drivkrafter till förändring, presentation av Per Lundqvist, professor energiteknik, KTH.

Design_och_beteende, presentation av Stina Wessman, Interactive Designer, RISE Interactive.

Hur fungerar designprocessen? Presentation av Katarina Walter, vd Antrop.

Hur skriver man en bra ansökan? Presentation av Jörgen Sjödin, handläggare Energimyndigheten.