12 november 2020: Årskonferens Design för energieffektiv vardag

Hur kan vi göra det enkelt för människor att leva energieffektivt och hållbart? Den 12 november 2020 höll Design för energieffektiv vardag digital årskonferens, med projektpresentationer, intervjuer och diskussioner. Missade du konferensen? Här kan du ta del av alla filmer.


Moderator Helena Karlberg inleder konferensen

Helena Karlberg arbetar som föreläsare, moderator och facilitator inom design, innovation och kommunikation. Hon har en bakgrund som journalist inom press, radio och TV och har varit VD för Piteå Science Park med fokus på cleantech och kulturella och kreativa näringar. Helena är styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och ordförande för Intressentföreningen för SVID.


Mehmet Bulut, Energimyndigheten

Mehmet Bulut ansvarar för programmet Design för energieffektiv vardag på Energimyndigheten och han berättar mer om programmet och varför Energimyndigheten satsar på ett program som kombinerar energi, design och beteende.


Jonas Olsson, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Jonas Olsson berättar mer om vad SVID arbetar med, vikten av samarbete i hållbarhetsarbetet och vad det betyder för SVID att koordinera programmet Design för energieffektiv vardag.


Maria Lantz, rektor konstfack och programrådsledamot i Design för energieffektiv vardag

Maria Lantz pratar om vilken skillnad hon ser på ansökningar som kommer in idag till programmet jämfört med för några år sedan, och vad styrkan är i att kombinera energi, design och beteende.


BeChange – Digital tjänstedesign för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå | Linn Lindfred

Jayway By DevoteamBeChange® är en metod för att minska klimatavtryck och klimatångest, genom att ändra vårt sätt att tänka och se miljöarbetet som något upplyftande. I projektet har man jobbat med att utveckla en digital tjänst och affärsmodell för metoden.  Linn Lindfred arbetar som konsult inom cirkulär ekonomi och hållbar innovation.


Service Design för pro-miljöbeteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab | Elena Malakhatka

Genom att koppla samman den ”hållbara byggnaden” med de boendes behov kan man systematiskt öka de boendes motivation till hållbar livsstil och beteende. Projektet syftar till att minska energi- och vattenanvändning och avfall, och samtidigt förbättra upplevelse och nöjdhet för de boende. Elena Malakhatka är forskare på KTH med en civilingenjörs examen i industriell teknik och ledning, samt industriell energieffektivitet. 


Ett beteendeskifte med hjälp av interaktionsdesign för en miljösmart förvaringsindustri | Simon Oljemark, Budkeep

Budkeep har skapat en digital tjänst där individer kan hyra ut förvaringsutrymmen de inte använder till personer som har behov av förvaringsutrymme. Projektet är kommersialiseringsinriktat och ska främja användandet av tjänsten. Simon Oljemark är en av grundarna till Budkeep. 


Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden | Monika Martinsson, Deedster

Projektet designar och utvecklar ett mikrosparande och en grön återbäring i den existerande mobilappen Deedster. Tillsammans med kommersiella partner kommer Deedster ge ekonomiska incitament för hållbara beteenden hos privatpersoner.Monika Martinsson är medgrundare till appen Deedster.


Helen Rönnholm, Head Business Ecosystem på Business Sweden och programrådsledamot i Design för energieffektiv vardag

Helen Rönnholm arbetar på Business Sweden och är programrådsledamot i Design för energieffektiv vardag. Här berättar hon mer om att hon tittar på att projekt som ansöker kan skalas upp och kommersialiseras så att de når ut till en bredare allmänhet, och även den internationella aspekten, att om man ska bli internationell så måste man ha en skalbar affärsmodell från början.


Digitala kundgränssnitt för framtidens fjärrvärme | Jonas Ottosson, Utilifeed

Projektet har arbetat med att skapa innovativa digitala gränssnitt och visualiseringar för fjärrvärmeköpare och slutanvändare för att stärka kundupplevelse och förståelse för fjärrvärme. De digitala gränssnitten har kopplats till en unik nyutvecklad analys- och optimeringsplattform. Jonas Ottosson är produktägare för försäljnings- och marknadsfunktioner på Utilifeed.


Energieffektivitet i fönsterlösa rum | Åsa Moum, Moum Design

Moum Design har tagit fram tjänsten MeScapes som genom smart ljussättning ackompanjerat med ljud gör ytor i fönsterlösa rum mer trivsamma och höjer värdet på de minst attraktiva kvadratmeterna i en byggnad. I projektet har man gjort en genomförbarhetsstudie för att undersöka vilka faktorer som kan optimera energiåtgången i fönsterlösa rum. Åsa Moum är grundare till Moum Design.


Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang | Viktor Karlsson, YeheGO

Projektet arbetar med att ta fram en prototyp av nästa generations hållbarhetsplattform, initialt fokuserad på att sporra till klimatsmarta tjänsteresor genom att bygga kunskap, medvetenhet och engagemang genom hela organisationen.Viktor Karlsson är grundare till YeheGO.


Paneldebatt med Monika Martinsson, Deedster, Jonas Ottosson, Utilifeed, Maria Lantz, rektor Konstfack och Helen Rönnholm, Head Business Ecosystem på Business Sweden.


Avslutande summering och intervju med Mehmet Bulut, Energimyndigheten.


Nätverksgrupp på LinkedIn

Vill du diskutera projektidéer eller hitta samarbetspartner? Gå med i Design för energieffektiv vardags nätverksgrupp på LinkedIn.

Ikon för LinkedIn Gå med i Design för energieffektiv vardags nätverksgrupp på LinkedIn