Årskonferens 2022

Den 17 november 2022 höll Design för energieffektiv vardag sin fjärde årskonferens och delade presentationer och resultat från projekt i programmet. Det handlade om hur designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi, hur lokaler skulle kunna nyttjas av flera verksamheter och hur man kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – och mycket mer.

Inledning med moderator Helena Karlberg. Helena arbetar som föreläsare, moderator och facilitator inom design, innovation och kommunikation. Hon har en bakgrund som journalist inom press, radio och TV och har varit vd för Piteå Science Park med fokus på cleantech och kulturella och kreativa näringar. Helena är styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och ordförande för Svenska Designsällskapet.
Mathias Normand intervjuas i inledningen av Design för energieffektiv vardags årskonferens. Mathias är chef för enheten Bebyggelse på Energimyndigheten. Enheten ansvarar för programmet Design för energieffektiv vardag, och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, koordinerar programmet.
Jonas Olsson, vd SVID, intervjuas i inledningen av Design för energieffektiv vardags årskonferens 2022. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, koordinerar forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten.
Anders Sundin från Semcon presenterar resultat från projektet Tjårven – tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt. Projektets mål har varit att minska energianvändningen från materialinsamling vid återvinningsstationer, vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningarnas livscykel. Projektet har tagit fram förslag på hur man får till en effektivare hantering vid återvinningsstationer som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker.
Lars Marklund från RISE presenterar projektet Coinplace – design för multifunktionella byggnader. Coinplace har tittat på om, och hur, byggnader kan användas i högre grad genom samnyttjande, för att skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Luisa Beneduce, lokalförvaltningen Göteborg stad, och Anna Engström, Boid presenterar resultat från projektet Solvis – verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion. I projektet har man tagit fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang.
Sara Ilstedt, KTH, presenterar resultat från projektet Co-kitchen hållbart co-living för studenter. Projektet har fokuserat på det gemensamma köket och badrummet vid kollektivt boende. Köket är en central plats för energi och resurshantering i hemmet, en plats för gemenskap men också för slitningar. Här behövs nytt tänkande och nya lösningar som utgår ifrån flera användare i köket och den senaste tekniken.
Pernilla Hagbert från KTH presenterar resultat från projektet Könad hållbarhet. Könad hållbarhet kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – för att undersöka hur synen på hållbarhet relaterar till bland annat kön, ålder och klass och hur ett hållbart vardagsliv skulle kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer som vi har idag.
Thomas Nyström från RISE presenterar projektet Test och validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller. I projektet har man arbetat med att testa och validera ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som bättre kan hållas attraktiva in i framtiden än många av dagens produkter.
Helena Strömberg från Chalmers berättar om projektet Design för en energiresilient vardag. De produkter vi använder i vardagen blir i allt större utsträckning elektriska och uppkopplade. Vi blir därmed också mer beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. Projektet har utforskat om själva designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi.

Laga mat med begränsad tillgång till el? Här finns recepten.

Daniel Ewerman, industridesigner, entreprenör och författare, berättar om design och designprocessen. Daniel Ewerman är industridesignern som började designa kundupplevelser. Under mer än tjugo år har han i Sverige påverkat hur vi ser på kundupplevelser och tjänstedesign. Han har talat inför tusentals personer och hans bok “Kundupplevelse, varför vissa organisationer lyckas – och andra inte”, har tryckts om flera gånger. Det är en bok som många läsare, särskilt chefer, beskrivit som både viktig och epokgörande.
Paneldebatt med Helena Strömberg, universitetslektor Chalmers, Daniel Ewerman, industridesigner, entreprenör och författare, Lars Marklund, forskningsledare, RISE och Luisa Beneduce Energipedagog, Göteborgs stad.