Utlysning nr 5, 2020 (avslutad)

Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska uppnå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den femte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.
Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020.

Webbinarium om utlysningen

Onsdagen den 17 juni hölls ett webbinarium där vi berättade mer om utlysningen, om cirkulär design och hållbarhet och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Du kan se en inspelning från webbinariet här nedan.

Fokus för utlysningen

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

  • Hur designprocessen och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Samverkan mellan akademi och näringsliv, och internationella kopplingar ses som meriterande.

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Läs mer om sektorsstrategin för Framtidens handel och konsumtion

Läs ner rapporten Sektorsstrategi för energieffektivisering

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra affärsmodeller, tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Läs mer om design och designprocessen på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns webbplats.

Vad är design?

Vilka kan söka stöd?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Vad kan man söka stöd för?

Finansiering kan sökas för projekt som till exempel:

  • Utvecklar nya energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter.
  • Bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
  • Testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
  • Främjar kommersialisering, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

Läs mer och anmäl dig på Energimyndighetens webbplats

Sista ansökningsdag 10 september

Sista ansökningsdag är torsdag den 10 september 2020.

Söker du en projektpartner?

Välkommen att gå med i vår nätverksgrupp för Design för energieffektiv vardag på LinkedIn.

Länk till nätverksgruppen på LinkedIn

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Energimyndighetens E-kanal.

Läs hela utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats

Sista ansökningsdag 10 september

Sista ansökningsdag är torsdag den 10 september 2020, kl. 23.59.

För mer information, kontakta:

Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten
Tel: 016-544 23 46
E-mejl: mehmet.bulut@energimyndigheten.se

Fredrik Forsman, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 08 – 406 84 46
E-mejl: fredrik.forsman@svid.se

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår mellan 2018 och 2024, och har en budget på 60 MSEK för 2020 – 2024.
www.designforenergi.se

Mer information om programmet

Vem kan söka till programmet? 

Vad kan vi få stöd för?

Avslutade utlysningar