Utlysning nr 2, 2018 (avslutad)

Energimyndigheten välkomnar sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 januari 2019.

Inriktning Teknik och innovation för resurseffektivitet

Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysning nr 2 riktar sig till projekt som fokuserar på inriktningen Teknik och innovation för resurseffektivitet och stöd kan ges till forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprojekt, samt till aktiviteter som syftar till kommersialisering, internationalisering och ett ökat nyttiggörande.

Sök till programmet

Sista ansökningsdag: 16 januari 2019

Läs hela utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats

 

Seminarium om utlysning nr 2, 2018

Här kan du ta del av filmer och presentationer om Design för energieffektiv vardag och utlysning nr 2 från ett seminarium som hölls den 15 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Filmer

Kristina Frisk, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, introducerar seminariet.

 

Mehmet Bulut, handläggare på Energimyndigheten och projektledare för Design för energieffektiv vardag, berättar mer om programmet och specifikt om utlysning nummer 2, 2018.

 

Per Lundqvist, professor i energiteknik på KTH, berättar om trender inom energiinnovation och drivkrafter till förändring.

 

Hur kan design som verktyg uppmuntra till reflektion av vår relation till energi? Det berättar Stina Wessman, Experience Designer på RISE Interactive, mer om.

 

Katarina Walter, vd på tjänstedesignbyrån Antrop, och årets vd 2017, ger en inblick i hur designprocessen fungerar och vinsterna av att arbeta med den.

 

Michael Arnör, vd på bolaget Sellpy – som gör det enkelt att sälja saker och kläder som inte längre används –  berätta mer om Sellpys väg från startup till växande företag, och hur de har jobbat med kommersialisering.

 

Jörgen Sjödin, handläggare på Energimyndighetens avdelning för energieffektivisering, berättar mer om hur man skriver en bra ansökan, vilka stödnivåer som finns och hur man ansöker via Energimyndighetens E-kanal.

 

Presentationer

Introduktion till programmet och utlysningen, presentation av Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten.

Energiutmaningen – innovationstrender och drivkrafter till förändring, presentation av Per Lundqvist, professor energiteknik, KTH.

Design_och_beteende, presentation av Stina Wessman, Interactive Designer, RISE Interactive.

Hur fungerar designprocessen? Presentation av Katarina Walter, vd Antrop.

Hur skriver man en bra ansökan? Presentation av Jörgen Sjödin, handläggare Energimyndigheten.

 

Mer information

Vem kan söka till programmet?

Vad kan vi få stöd för?

Avslutade utlysningar