Vem kan söka?

Design för energieffektiv vardag riktar sig till alla aktörer, som kan bidra till programmets mål, inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det kan till exempel vara:

  • företag och designbyråer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till området
  • övriga aktörer med anknytning till området

Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgrupp, i projektets innehåll, under projektets genomförande samt i dess mål och effekter.

Sök till programmet

Vad kan vi få stöd för?