Innovationsprojektet som utmanar fastighetsbranschen

Översiktsbild från en ljusgård, med soffor, bord och stolar och människor som rör sig eller sitter vid bord.

Kontor på dagtid och hotell på natten. Fastigheter som har flera funktioner minskar klimatpåverkan. I projektet COINPLACE undersöker forskare hur fastigheter kan utnyttjas bättre.
– Vi tror inte att alla fastigheter kan göras om, men vi tror att det kan bli en stor miljövinst om man lyckas med en mindre andel eftersom det finns så många fastigheter, säger Lars Marklund på forskningsinstitutet RISE som leder projektet.

Samhällsbyggnadsbranschen står för en stor del av klimatutsläppen. En skolbyggnad används bara en bråkdel under sin livslängd. Den utnyttjas några timmar dagtid sedan står den tom under skollov, kvällar och helger. Detsamma gäller för kontor, fritids, sommarstugor och hotell. Fastigheter med bara en funktion är slöseri med både energi och resurser. Forskaren Lars Marklund på forskningsinstitutet RISE började fundera på varför fastigheter inte utnyttjas bättre och vad man kan göra åt det. Så föddes idén till COINPLACE – ett forskningsprojekt som undersöker hur byggnader kan används till flera ändamål.

– Många har börjat ställa sig frågan ”måste jag faktiskt bygga ett nytt hus?”, och sanningen är att vi faktiskt har tillräckligt många hus. Kanske kan vi med bara små medel ändra fastighetens funktion, säger Lars Marklund.

COINPLACE är innovationsprojektet som vill ifrågasätta och förändra dagens sätt att bygga på. Syftet är att möjliggöra användandet av byggnader på ett smartare och ett mer effektivt sätt – det vill säga öka nyttjandegraden. Om man bygger hus med perspektivet att de ska finnas kvar länge, kunna byggas om i framtiden eller användas till flera funktioner så är det, enligt Lars Marklund, mer resurseffektivt.

Vanans makt

Han och resten av teamet har arbetat med projektet i ett och ett halvt års tid, vilket innebär att det överlappat den världsomspännande pandemin. Faktiskt har pandemin visat sig ha positiva konsekvenser på projektet. Människor har börjat arbeta hemifrån, vilket även inneburit att många reflekterat över sin arbetsplats. Dels att kontorslokalerna som står tomma skulle kunna användas till något annat, dels att gamla vanebeteenden faktiskt går att bryta. En av de mest signifikanta anledningarna till att hus med bara en funktion byggs är gammal vana.

– Vi intervjuar många aktörer inom fastighetsbranschen och undersöker varför man inte bygger mer multifunktionellt. Mycket tyder på att det handlar om att det känns ovant och otryggt. De har inte byggt multifunktionella hus förut, därför känns det för osäkert att våga satsa. Det handlar alltså mycket om de psykologiska barriärerna och gamla beteendemönster. Vi undersöker hur vi kan förändra beteendena hos aktörerna för att få dem att satsa på samnyttjande av byggnader.

Framtidens fastigheter

Syftet är att sänka miljöpåverkan genom att utnyttja fastigheterna bättre. I framtiden kan en byggnad rymma en förskola på dagen och fritids på kvällen, ett kontor på dagen och hotellverksamhet på natten. En restaurang skulle kunna ligga i anslutning till ett skolkök. COINPLACE vill påverka aktörerna att se över befintliga byggnader istället för att bygga nytt, och att med små insatser förändra byggnadens funktioner. Projektet analyserar även psykologiska, juridiska och byggnadstekniska hinder. Det har visat sig att mycket handlar om en psykologisk spärr. Många har uttryckt att det skulle kännas märkligt att dela lokaler. Om ett kontor och hotell skulle husera i samma lokaler krävs det exempelvis att personliga tillhörigheter kunde stuvas undan. För fritids och förskolor gäller olika byggnadstekniska bestämmelser kring ventilation och bullerkrav. Dessa bestämmelser hoppas COINPLACE med sitt arbete kunna förändra.

– Vi tror inte att alla fastigheter kan göras om, men vi tror att det kan bli en stor miljöpåverkan om man lyckas med en mindre andel eftersom det finns så många fastigheter. I och med den senaste tidens översvämningar och bränder så börjar folk dock förstå hur akut klimathotet är. Det är viktigt att vi gör samhällsförändringar nu.

Projektet har tre fokusområden som de försöker förbättra. Det ena är tidsaspekten – att forska på hur byggnader rent tidsmässigt kan utnyttjas mer. Det andra är ytan – att yteffektivisera byggnader. Det tredje är byggnadens användningsområden. Projektet arbetar med att ta fram tjänster som fastighetsaktörerna enkelt ska kunna använda för att applicera just detta.
Det långsiktiga målet med projektet är att förstå och förändra beteendena bakom varför människan har så svårt att samnyttja byggnader.

– Framtiden är spännande. Det har varit kul att se att så många tror på vår idé. Såklart hoppas vi att vi kan ta fram bra användbara tjänster som företag faktiskt börjar använda. Men det viktigaste är att det här blir verklighet – att man börjar använda byggnader mer effektivt och att folk börjar ifrågasätta om de verkligen måste bygga nytt.

Lars Marklund, projektledare