Kollegorna underlättar hållbara beslut

Fyra personer som sitter och pratar vi ett bord.

Tävlingsinstinkter och ett socialt sammanhang motiverar till mer hållbara val. I projektet ”VaneVis – Att skapa hållbara vanor i vardagen” undersöker forskare på KTH och Stockholm Environment Institute hur kollegorna på jobbet kan hjälpa individer att bli mer klimatsmarta.

Hushållen står för cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Men många känner inte till hur de egna valen påverkar klimatet eller hur man själv kan förändra sina vanor i vardagen. För att öka kunskapen finns olika verktyg som visualiserar klimatavtryck, så kallade klimatkalkylatorer där användaren kan fylla i uppgifter om sin konsumtion och få en bild av sitt klimatavtryck jämfört med genomsnittet.

– Ofta kan resultatet landa i en känsla av hopplöshet. Det räcker med en lång flygresa för att avtrycket ska bli väldigt stort. Vi ville undersöka om en samverkan och en jämförelse med kollegorna på jobbet kan motivera människor att förändra sina vanor i större utsträckning, säger KTH-forskaren Cecilia Katzeff som leder projektet.

Tillsammans med företaget Habits som utvecklat en tjänst som både låter användarna beräkna sina klimatavtryck och ge dem olika vardagsutmaningar för att förändra sina vanor, lät man två arbetsplatser få skräddarsydda kampanjer där kollegorna kunde utmana sig själva och varandra och tävla om vem som sänker sina avtryck mest.

– Utmaningarna kan handla om att ta cykeln till jobbet i stället för bilen, ge kläder till second hand, äta vegetariskt eller att lära sig mer om miljömärkningar. De flesta utmaningarna var gemensamma för de två företag som deltog, men flera utmaningar utvecklades också specifikt för att passa just de företagen, säger Cecilia Katzeff.

Personer som cyklar på en cykelbana.

Varje deltagande företag satte upp ett eget mål för hur mycket de skulle minska sitt koldioxidavtryck med under sin kampanj. Det ena företaget satte ett mål på 21 ton koldioxidekvivalenter och det andra på fem ton under en period om åtta veckor. Deltagarna från det företag som satte det högre målet var ungefär fyra gånger så många som deltagarna i det andra företaget.

– Alla sänkte sitt klimatavtryck och båda företagen nådde sina mål med råge. Nästa steg är att undersöka hur ihållande effekten blir.

Gruppen med de enskilda individerna djupintervjuades inom ramen för projektet.

– Intervjuerna visade att de saknade det sociala sammanhanget och vi ser att den sociala delen är viktig. Vi tror också att det är viktigt att man jämför sig med en individ som man känner och har en relation till, även om vi inte kan vetenskapligt kan fastställa det än.

En målsättning med projektet är att tjänsten Habits ska utvecklas för att kunna användas på företag i större skala.

– Jag tror att sättet att integrera tjänsten bland företag är ett bra sätt att skala upp användandet. Man når ett större sammanhang och som medarbetare kanske man känner att det är viktigt för företaget. Ju fler som är medvetna, desto större chans att skapa en rörelse för förändringar, säger Cecilia Katzeff och tillägger:

– Att sikta in sig på att förändra individers beteenden kritiseras ibland för att det inte har så stor effekt på klimatavtrycket. Men genom att många individer gör mer miljövänliga val så ökar effekten och att skapa nya vanor tillsammans med sina kollegor kan öka motivationen.

Cecilia Katzeff
Cecilia Katzeff, projektledare för VaneVis – Att skapa hållbara vanor i vardagen

Läs mer om projektet här

Publicerad 1 juli 2021