Ljuddesign som verktyg för hållbar energianvändning

Tvådelad bild. Till vänster, inomhus i ett kök. En kvinna och en man lagar mat. Bild till vänster, blåa ljudvågor.

I projektet Sound for Energy har forskare velat göra information om energianvändning mer lättillgänglig genom ljuddesign. Förhoppningen är att inspirera till förändring samt att sätta i gång reflektioner och diskussioner kring energikonsumtion.

Projektet Sound for Energy inleddes för två år sedan och består av en forskargrupp med olika bakgrund på KTH. Forskarna har undersökt om man med hjälp av ljud kan påverka människors energianvändning. Projektledaren Sandra Pauletto är docent i medieteknologi på KTH och har utgått från sin bakgrund inom ljuddesign.

– Vi ville se om det går att lösa problemet med energiförbrukningen på nya innovativa sätt, utan att bara titta på siffror som man vanligtvis gör, säger Sandra Pauletto.

Ljud som indirekt påverkar

Även om det ofta sker omedvetet och intuitivt så har ljud en inverkan på människors beteende. Forskarna i projektet har velat se om man genom att bädda in ljud i vardagen kan få människor att spara energi. Det har varit viktigt att ta fram ljud som inte stör användaren, men istället uppmärksammar användaren om sin energiförbrukning och väcker diskussioner.

Man har även fokuserat på inkludering genom att sprida medvetenhet på ett tillgängligt sätt. Det har varit viktigt att få unga att närma sig dessa frågor på ett icke-dömande vis.

– Det första människor tänker när de hör om ett projekt med ljud är att det innebär ett ”bra” och ett ”dåligt” ljud. Alla våra ljud är interaktiva och meningen har aldrig varit att läxa upp någon, säger Sandra Pauletto.

Pauletto betonar att energikonsumtion och hållbarhet många gånger kan uppfattas som allvarsamt och tråkigt, därför har en viktig del varit att göra något som människor blir glada av samtidigt som de sparar energi.

Projektet utmanar vanor

Just nu arbetar forskarna med tre prototyper som alla har olika användningsområden i hemmet. En prototyp går ut på att minska vattenförbrukningen i duschen.

– Vi lekte med det väletablerade fenomenet att sjunga i duschen och skapade ett system där det bara kommer vatten när man sjunger. Det skapar ett roligt sätt för exempelvis barn att lära sig om energianvändning, berättar Sandra Pauletto.

Eldflammor.
Ljudet av sprakande eld kan associeras till värme och trygghet, men om ljudet blir för högt kan det associeras med stor fara.

När en person som konsumerar energi behöver anstränga sig för att fortsätta konsumera, blir personen också uppmärksam på sin förbrukning. På samma sätt fungerar den filt som projektet har tagit fram. När temperaturen stiger mellan användaren och filten hörs ett ljud som kommunicerar hur mycket energi som sparas istället för att höja inomhustemperaturen. Ljuddesignen är framtagen med stöd av forskning om hur människor uppfattar hur olika temperaturer låter.

Den sista prototypen är en smart-plug som sätts i eluttaget. Syftet är att medvetandegöra elförbrukningen till ljudet av sprakande eld. Ju mer som konsumeras, desto högre ljud. Eld är lätt att associera med konsumtion och bränsle och har stor metaforisk betydelse för människan. En liten eld ger värme och trygghet, medan en stor okontrollerad eld innebär fara.

Mot en mer hållbar framtid

Fokus framåt är att färdigställa prototyperna samt ljuddesignen och därefter testa produkterna i människors hem.

– Jag ser fram emot att höra vilka konversationer som prototyperna väcker. För det är just genom samtal som medvetenheten om hållbarhet ökar. Det är då det osynliga blir synligt och fler kan ta steget mot en hållbar framtid utan att vi dömer varandra.

Sandra Pauletto

Sandra Pauletto