Ny utlysning i Energimyndighetens program E2B2

Illustration för programmet E2B2

E2B2 är ett forskningsprogram som ska bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende. Programmet drivs, liksom Design för energieffektiv vardag, av Energimyndigheten. Den femte utlysningen välkomnar ansökningar inom hela programområdet.

Programmet har nyss förlängts till 2024-12-31 och öppnar upp för exempelvis längre doktorandprojekt, syntesarbeten, projekt inom renovering och förvaltning, systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Sista dag för ansökan: 2020-09-22 klockan 23.59
Utlysta medel: 50 miljoner kronor

Läs mer om E2B2 och utlysningen här

Publicerad 2020-06-24