Nyheter

Ett par vars händer håller i ett litet trähus.

Köpare och mäklares energifokus studeras

En ny studie kartlägger hur både köpare och mäklare rankar energifrågor vid husköp. Miljökonsultbolaget Anthesis vill öka medvetenheten kring frågan och främja energieffektivitet.

Person som sitter med en laptop i knät, och håller en mobil i ena handen.

Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning?

I en tid där hållbarhet och energieffektivitet är i fokus, utforskar forskare och designer begreppet “tillräcklighet” inom energianvändning. Att definiera vad som är “tillräckligt” kan vara en utmaning för både individer och organisationer.