Nyheter

Personer som sitter och tittar på en laptop.

Följ din fjärrvärmeförbrukning och spara på miljön

Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i svenska hem – trots detta vet endast ett fåtal att deras hem förses med fjärrvärme. Utilifeed vill erbjuda slutanvändarna att följa sin egen värmeförbrukning, och i förlängningen även påverka den.

Se webbiarium om utlysning 6

Den 19 januari berättade vi mer om utlysning 6, design och hållbarhet, och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Missade du webbinariet? Nu kan du ta del av det i efterhand.

Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Framtidens hållbara sjukhus

Sjukhus står för en stor del av koldioxidutsläppen – ett typiskt patientrum använder till exempel lika mycket energi som två genomsnittliga hem – och därför blir det viktigt att hitta …

Man som står vid en diskho där vatten rinner från kranen. Illustration på bilden som illustrerar energisystemet och vardagslivet.

Design för energieffektiv vardag – utlysning nr 6

Nu är den sjätte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt …