Plattformen som motiverar till att välja klimatsmarta tjänsteresor

vänthall på en tågstation med ett myller av människor.

Klimatsmarta val i affärsresandet. Det är vad Yehego vill ge möjlighet till med sin digitala hållbarhetsplattform. Med stöd från Design för energieffektiv vardag fick utvecklingen en flygande start.

Grundarna bakom Yehego hade upptäckt att när man söker resor till olika destinationer så får man oftast upp flyg som det första alternativet.

– Det är mycket fokus på pris och hur lång tid det tar att flyga, men inget fokus på miljön. Det började som en tanke om att få folk att ta mer gröna beslut i sitt resande. Och nu har vi byggt upp den här hållbarhetsplattformen där fokus initialt är affärsresor, säger Lars Fahlén, vd och en av grundarna.

Bästa möjliga start

För att komma i gång var det nödvändigt med finansiellt stöd. Via Vinnova fick Yehegos grundare kännedom om projektet Design för energieffektiv vardag, som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

– Att vi fick det stödet var enormt mycket värt. Det gjorde att vi kunde dra i gång på ett helt annat sätt än vad vi hade kunnat göra annars. Bland annat kunde vi engagera en designbyrå, och vi träffade också flera bolag som vi knöt till oss för vår pilotgrupp. Det var viktigt för oss att tidigt få veta vad de potentiella användarna vill ha.

Syftet med projektet var att bygga en god kundinsikt, att ta fram huvudsakliga designprinciper för tjänsten, och att tekniskt utveckla Yehegos första prototyp.

– Vi nådde alla målen under projektets gång, och mer därtill. Förutom det finansiella stödet var det också bra att få kontaktpersoner att bolla frågor med.

Hållbart från start

Yehegos hållbarhetsplattform består av en övergripande personlig dashboard med tillhörande moduler. Den första modulen – som togs fram under projektets gång – är ett online-bokningsverktyg för företag och organisationer att kunna söka och boka det mest klimatsmarta valet av resa.

– De flesta andra tjänsteresebokningsplattformer som finns tillhandahåller inte information om koldioxidavtryck vid själva bokningstillfället. Vissa kan generera en rapport i slutet av året med informationen om hur stort avtrycket har varit under hela året, men då är det ju för sent för då har ju resandet redan varit.

Lars Fahlén menar att man måste komma in redan då resan ska köpas, och att det är där som resenären kan styras till att välja en mer klimatsmart resa. Vidare ger han ett exempel på en resenär som ska boka flyg mellan Stockholm och Göteborg. Med Yehegos plattform kommer det då upp ett pop up-fönster som berättar att det finns ett mer klimatsmart alternativ, i det fallet en tågresa.

– Det kommer vara ett förslag som ligger vid en snarlik tidpunkt men med ett betydligt lägre klimatavtryck.

Utvecklingen fortsätter

På den personliga profilsidan i Yehegos plattform kan resenären se grafer och diagram över sitt eget resande inklusive storleken på sitt eget klimatavtryck varje månad.

Efter att projektet avslutades i december 2020 har utvecklingen fortsatt och plattformen är lanserad i ett pilotprojekt där de anställda på en av Nordens största advokatbyråer numera bokar sina resor genom Yehegos resebokningssystem.

– Nu handlar det om att hitta alltifrån buggar till att förstå vilka funktionaliteter som eventuellt saknas. Vi trimmar plattformen, samtidigt som vi har påbörjat arbetet med kommande moduler. Tack vare vår pilotgrupp under projektet fick vi input om att man ville ha en liknande lösning men även för kortare resor, till exempel inom Stockholm. Det kommer att bli nästa modul i plattformen.

Lars Fahlén
Lars Fahlén, vd Yehego