Utomhus i en park med en fontän i mitten. Människor som går eller sitter på gräset i parken. I utkanten av parken är det hus.

Webbplattformen Bostadsläget beräknar den vardagliga energianvändningen, koldioxidutsläpp och boende- och transportkostnader för boenden i olika områden. Bostadsläget finns idag i Stockholm, Göteborg och Uppsala och ska med detta projekt bli rikstäckande.

Bostäder och persontransporter utgör en stor del av samhällets energianvändning, klimatpåverkan och ekonomi. Energikris, klimatkris och ekonomisk kris tillsammans gör att hushåll och samhällsplanerare måste göra mer medvetna hållbara val.

Webbplattformen Bostadsläget ska göra det möjligt för bostadssökande att hitta stadsdelar i hela Sverige som har de kvaliteter där de vill bo, samtidigt som de kan se sin vardagliga energianvändning, klimatpåverkan och boende- och transportkostnader, det vill säga var de kan bo.

Avvägningen mellan kvaliteter och kostnader i olika stadsdelar visualiseras. Bostadsläget gör det också möjligt för samhällsplanerare att analysera stadsdelar och nya bostadsprojekt. Plattformen beräknar den vardagliga energianvändningen, koldioxidutsläpp, boendekostnader och transportkostnader för nya planer. Bostadsläget finns i Stockholm, Göteborg och Uppsala och kommer efter detta projekt att vara rikstäckande.

Bakgrund

Det behövs större förståelse hos individer och hushåll för sambanden mellan boendet och den vardagliga energianvändningen. För att kunna göra mer medvetna val baserat på boendekostnader, transportkostnader, energikostnader och klimatkostnader, behövs plattformar som är lika enkla och informativa som exempelvis Hemnet eller Boolia.

Detta gäller särskilt för köp av småhus, som är en eftertraktad boendeform, men som kan innebära stora kostnader både för enskilda hushåll och för samhället. Men även flerbostadshus i perifera lägen kan ha stora kostnadsutmaningar. Det behövs större förståelse hos samhällsplaneringens aktörer (kommuner, konsulter, fastighetsägare, byggföretag) för sambandet mellan stadsbyggnad (bebyggelse och infrastruktur) och hushållens energianvändning, klimatpåverkan och boende- och transportkostnader.

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet ”Bostadsläget: Samband mellan bostadsmarknad, tillgänglighet, jämlikhet och transporteffektivitet” och kommer nu att generalisera kunskapen och applicera den i ett större geografiskt område. Det ökar nyttiggörandet av tidigare resultat och möjliggör en större spridning av framtagen kunskap, både till fler medborgare i Sverige och till fler aktörer.

Mål

Projektets övergripande syfte är att skapa förståelse och bygga kunskap om vilka lösningar inom bebyggelsedesign och infrastrukturdesign som långsiktigt bidrar till en mer resilient stadsutveckling och en mer energieffektiv vardag. Särskild fokus kommer att läggas på att öka adaptionstakten och långsiktiga beteendeförändringar i småhussektorn.
Projektets viktigaste övergripande mål är att vidareutveckla webbplattformen Bostadsläget som bostadsökande och samhällsplanerare kan använda för att utforska vardaglig energianvändning, klimatpåverkan, boendekostnader och transportkostnader.

Målgrupp

Webbplattformen Bostadslägets huvudsakliga målgrupper är bostadssökare, bostadsägare, hyresrättsboende, fastighetsägare, byggföretag, planeringskonsulter, planerare och beslutsfattare inom kommunala och regionala samhällsplaneringsmyndigheter (politiker, regionplanerare, översiktsplanerare och detaljplanerare).

Mer om projektet

Projektägare

Spacescape

Projektledare

Joel Hernbäck

Joel Hernbäck
E-post: joel.hernback@spacescape.se
Mobil: 076 – 942 55 22

Samarbetspartner

Evidens BLW, On A Wednesday Afternoon, RISE och Trivector Traffic.

Projektperiod

1 augusti 2023 till och med 31 december 2024.