Många byggnader utnyttjas inte plats- eller resurseffektivt eftersom de endast har ett syfte. Det leder till att det byggs mer än nödvändigt och att byggnaderna förbrukar onödigt mycket energi vilket bidrar till ett stort klimatavtryck under både bygg- och driftskede.

Syftet med projektet COINPLACE är att främja att byggnader används till flera ändamål, vilket minskar både behovet av byggnader och energianvändningen i dessa. Målet med COINPLACE är att utveckla tjänster som underlättar för fastighetsutvecklare att designa multifunktionella byggnader. Detta kommer att göras genom att studera hinder och möjligheter med multifunktionella byggnader under hela byggprocessen. Tjänsterna utvecklas tvärvetenskapligt i samverkan mellan fastighetsbolag, arkitekter och teknikexperter. Tjänsterna ska ge stöd för att hitta lämpliga användningsområden för byggnaden, designa byggnaden för dessa användningsområden och beräkna nyttor av att använda byggnaden för flera användningsområden.

Projektägare

Tyréns

Projektledare

Lars Marklund

E-post: lars.marklund@ri.se

Telefon: 010 – 516 68 96

Samarbetspartner

Strängnäs Fastighets AB och Tyresö Bostäder AB.

Projektperiod

2020-01-02 till 2021-03-31

Läs mer om projektet

2021-10-19 Nyhet: Projektet som utmanar fastighetsbranschen