Projektet vill förbättra kunskapen om interaktionen mellan människa och byggnad genom att interaktivt utforska olika scenarier av energieffektiviserande åtgärder och energirelaterade beteenden hos de boende.

Många studier fokuserar enbart på hur energieffektiviserande åtgärder påverkar bygganden utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur åtgärderna kommer att påverka de boendes beteende. Detta projekt kommer att utforska interaktionen mellan energianvändning, energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteende. Den främsta målgruppen för studien är studenter som bor i studentlägenheter i Umeå.

I en serie experiment, som genomförs på Intelligent Human-Buildings Interactions lab (IHBI-labbet) undersöks interaktionen mellan energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteenden. Experimenten genomförs genom att använda en immersive byggd miljö, intelligent inomhusmiljö och Big-data driven modellering och maskininlärning, för att skapa en hybrid virtuell-fysisk experimentell miljö.

För att sprida och öka den kunskap om energieffektivt beteende som tas fram i projektet, kommer man att:

  • publicera en guide som beskriver hur studenter kan skaffa sig ett energibesparande beteende i sina dagliga rutiner och aktiviteter.
  • utveckla en kurs vid Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik om interaktionen mellan människa och byggnad.
  • utveckla en open-access-databas med information om studenters beteende kopplat till olika energieffektiviserande åtgärder.

Projektägare

Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik,
Intelligent Human Buildings Interactions Lab

Projektledare

Weizhuo Lu
Weizhuo Lu

E-post: weizhuo.lu@umu.se

Telefon: 073 – 836 95 36

Samarbetspartner

Lunds tekniska högskola

Projektperiod

1 augusti 2022 – 31 december 2024