Hotellrum med två sängar och belysning bakom sänggaveln och i taket.

Den digitala transformationen pågår för fullt. Fastighetspriserna stiger, så fastighetsägare behöver utnyttja ytorna bättre. Därför kommer fönsterlösa rum, vilka bidrar till ökad resurseffektivitet, att bli vanligare. MeScapes är ett system som anpassar ljud och ljus i fönsterlösa rum och gör dessa mer hälsosamma.

Projektet har undersökt om MeScapes kan bidra till minskad energiåtgång och man har utfört en genomförbarhetsstudie för att undersöka energipåverkan från MeScapes installerat på ett hotellrum. Den energi som systemet i dagens utförande kräver är detsamma som två 60W-glödlampor som är tända åtta timmar per dygn i ett år. Genom att vidareutveckla dagens MeScapes–system så kommer energiförbrukningen att minska, men det handlar inte om så stora energiförbättringar. Projektet valde därför att, med utgångspunkt i användarnas upplevelser av tjänsten, undersöka om man kunde påverka användarnas beteende i rummet.

Varmvattenförbrukning en av de stora energitjuvarna

Med hjälp av en design thinking-metod identifierades värmereglering och varmvattenförbrukning som de största energitjuvarna i en fastighet eller i ett rum. Projektet valde att fokusera på varmvattenförbrukning, som i större utsträckning kan påverkas av användaren än värmeförbrukning.

Den rådande pandemin förändrade förutsättningarna för projektet, och gjorde att användartesterna fick utföras i hemmiljö istället för på hotell. För Moum Design var det positivt att komma ut till konsumentmarknaden tidigare, då de ser en stor potential där.

Duschrobot hjälper till att minska duschtiden

Testerna genomfördes med hjälp av en “duschrobot, en egenutvecklad webb-applikation, och man undersökte om den kunde påverka människor att förkorta sin duschtid. Responsen var positiv, varje duschtillfälle kunde minskas med cirka två minuter. För hotellet skulle det innebära en energibesparing på över 55000 kWh per år, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 140.000 kronor.

Under genomförandet av projektet såg man en stor potential i att vidareutveckla resultat och användarupplevelser – antingen som en helt ny app eller en app integrerad i MeScapes-systemet. Ett nytt projekt som handlar om energioptimerade arbetsförhållanden har därför initierats tillsammans med Chalmers och KTH.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner slutrapporten i sin helhet: Energieffektivitet i fönsterlösa rum.

Mer om projektet

Projektägare

Moum Design

Projektledare

Åsa Moum

Åsa Moum

asa@moum.co

Projektperiod

2019-11-04 till 2020-10-10

Nyheter och filmer

Projektledare Åsa Moum berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.