Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Genomförbarhetsstudie vid MHH Hannover som grund för “MHH 2025” nybyggnation av universitetssjukhusets campus

Sjukhus står för cirka fem procent av EU:s koldioxidutsläpp per år och är därmed den största förbrukaren inom offentlig sektor. Genom att tillämpa “Furbish® metoden” som fokuserar på användarcentrerade och hållbara inomhusmiljöer, ett innovativt IR-sensorkoncept från RWTH-universitetet i Aachen, Tyskland, och kompetens inom inomhusklimat från Chalmers tekniska högskola, uppskattar vi att energibesparingar på upp till 40 procent är möjliga.

Genom att kombinera upplevelser från patienter och personal med installationsteknik, inredningsdesign och arbetsflödesoptimering, har FSH-studien försökt att visa vägen för att skapa en ny generation av mänskliga, smarta och koldioxidsnåla sjukhus. Denna pilotstudie, genomfört på universitetssjukhuset MHH i Hannover i Tyskland, har beforskat, utvecklat och pilot-testat hur Furbish metoden som härstammer från kontorsutvecklingen kan anpassas till vårdsektorn. Dessutom har FSH-projektet levererat representativa fälttestdata till RWTHuniversitetets infraröd-sensorkoncept.

Furbishs cirkulära designprocess som kombinerar koldioxidminskningsmål med mål för ökat välbefinnande hos personal, minskad sjukfrånvaro och stärkt produktivitet, har kunnat vidareutvecklas till en kvalitativ och kvantitativ verktygslåda för tillämpning inom vårdsektorn och dessutom kunnat testas i ett europeiskt sammanhang på sjukhuset i Hannover. I ramen av FSH-pilot projektet var det inte planerat att explicit mäta energibesparingspotentialen för en optimerad design som tar hänsyn till fullt optimerade tekniska system i drift, optimerade organisatoriska processer som kommer att resultera i höga beläggningsgrader, och ökad komfort och välbefinnande för patienterna som kommer att leda till lägre vårdtider per person. Istället bör effekten av varje aspekt för sig, men särskilt den ackumulerade effekten, bedömas i framtida projekt. Därför skulle det rekommenderas som nästa steg att tillämpa Furbish-metoden i planerings- och realiseringsstadiet av ett nytt sjukhusprojekt i Sverige.

Mer om projektet

Fullständig slutrapport

2021-12-22 Nyhet: Framtidens hållbara sjukhus

2021-11-11 Holger Wallbaum från Furbish presenterar resultat från projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

Projektägare

Furbish AB

Projektledare

Ulrike Rahe

u.rahe@furbish.se

Samarbetspartner

RWTH Aachen University, Hannover Medical School University Hospital, Chalmers tekniska högskola

Projektperiod

2019-09-01 till 2021-12-31

Mer om projektet