Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Genomförbarhetsstudie vid MHH Hannover som grund för “MHH 2025” nybyggnation av universitetssjukhusets campus

Sjukhus står för cirka fem procent av EU:s koldioxidutsläpp per år och är därmed den största förbrukaren inom offentlig sektor. Genom att tillämpa “Furbish® metoden” som fokuserar på användarcentrerade och hållbara inomhusmiljöer, ett innovativt IR-sensorkoncept från RWTH-universitetet i Aachen, Tyskland, och kompetens inom inomhusklimat från Chalmers tekniska högskola, uppskattar vi att energibesparingar på upp till 40 procent är möjliga.

Genom att kombinera upplevelser från patienter och personal med installationsteknik, inredningsdesign och arbetsflödesoptimering, kan vi lägga grunden för en ny generation smarta koldioxidsnåla sjukhus. Denna pilotstudie kommer att ge en unik inblick i hur Furbish® metoden kan anpassas till vårdsektorn och leverera representativa fälttestdata till RWTH-universitetets sensorkoncept på universitetssjukhuset MHH i Tyskland. Sammantaget med data om byggnadens energiprestanda ger det möjlighet att fastställa förbättringspotential, både gällande användarupplevelser och energibesparingar.

Furbish® cirkulära designprocess är en kvalitativ och kvantitativ metod som har utvecklats i ett europeiskt sammanhang för kontorsdiagnos, planering och idégenerering. Metoden adresserar både användar- och byggnadssidan. Den kombinerar koldioxidminskningsmål med mål för ökat välbefinnande hos personal, minskad sjukfrånvaro och stärkt produktivitet. Nu ska metoden vidareutvecklas och tillämpas i vårdsektorn.

Projektägare

Furbish AB

Projektledare

Ulrike Rahe

u.rahe@furbish.se

Samarbetspartner

RWTH Aachen University, Hannover Medical School University Hospital, Chalmers tekniska högskola

Projektperiod

2019-09-01 till 2021-12-31

Mer om projektet

2021-12-22 Nyhet: Framtidens hållbara sjukhus

2021-11-11 Holger Wallbaum från Furbish presenterar resultat från projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens