Foto på två lägenhetshus. På gångvägen utanför står en leksaksbil för barn.

– Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Projektet kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – och ser dessa som sammanlänkade, det vill säga att de inte kan lösas oberoende av varandra. Projektet undersöker hur synen på hållbarhet och effektiv energianvändning skiljer sig mellan olika människor utifrån bland annat kön, ålder och klass och tittar på hur ett hållbart vardagsliv skulle kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer som vi har idag.

Projektet utforskar bostadsrättsföreningar som en arena för att utmana energirelaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll. Utöver djuplodande empiriska studier används designprototyper för att både visualisera rådande normer och för att föreställa sig, materialisera och föreslå artefakter och nya narrativ som kan uppmuntra till formandet av mer hållbara praktiker. Projektet har en referensgrupp med privata och civilsamhälleliga aktörer vilket skapar en möjlighet för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete.

Ta del av resultat från projektet

Här har vi samlat det material som tagits fram baserat på forskningen inom projektet. De olika materialen riktar sig till olika målgrupper och ger en möjlighet att både enskilt och gemensamt få reflektera kring flera perspektiv på hållbarhet och de överväganden som omställningen till ett hållbart samhälle, boende och vardagsliv kan innebära.

Verktyg för gemensam omställning: Mot ett paradigmskifte för hållbarhet i boendet

Projektägare

KTH, Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, och avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Projektledare

Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur vid KTH

pernilla.hagbert@abe.kth.se

Samarbetspartner

Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Projektperiod

2019-01-01 till 2021-12-31

Mer om projektet

Projektledare Pernilla Hagbert presenterar projektet Könad Hållbarhet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Länk till Pernillas presentation (pdf, 3,7 Mb)

Se alla presentationer och filmer från konferensen


Artiklar och inslag i medier

“Omställningen handlar inte om att justera lite i hållbarhetsmarginalen”

Intervju med Pernilla Hagbert i webbtidningen Extrakt.

2021-08-17 Omställningen handlar inte om att justera lite i hållbarhetsmarginalen

”Vi måste prata omställning”

Intervju med Pernilla Hagbert och Eva Minoura i Tidskriften Arkitektur från den 18 december 2020.

Läs intervjun “Vi måste prata omställning”

Därför bryr sig män och kvinnor olika mycket om klimatet

I februari 2020 medverkade Pernilla Hagbert i ett inslag för SVT Nyheter Västerbotten som kopplar till projektets tema och relation till samarbetet med organisationen MÄN.

Läs mer och se inslaget här

Rapport från 2050

I andra avsnittet av programserien ”Rapport från 2050” på SVT är Pernilla Hagbert med och pratar om dagens ohållbara boende.

Se programmet här

20 tänkare kring 2020-talet

Pernilla Hagbert intervjuas i Svenska Dagbladet med koppling till projektets fokus på intersektionella aspekter i boende.

Länk till artikeln i SvD (prenumeration krävs för att kunna läsa hela artikeln)

Cross-dressing appliances reveals design’s gender bias

Karin Ehrnberger, industridesigner och forskare på KTH, deltar på TedxStockholm i maj 2019.

“Genom att helt enkelt designa en borr som ser ut som en handmixer och en handmixer som ser ut som en borr, avslöjar designforskaren Karin Ehrnberger hur konventionell design tilldelar produkter ett onödigt kön. Men det verkliga problemet, förklarar Karin, är att denna könsstyling är en återspegling av samhället, där traditionellt manliga produkter och aktiviteter uppskattas mer. Genom att utmana dessa designnormer ökar hon medvetenheten om den dolda könsfördelningen och dess underliggande orsak.”

Se föreläsningen här

Sen kväll på jorden: Klimatet och identiteten

I april 2019 medverkade Pernilla Hagbert i ett samtal arrangerat av Kulturhuset och DN kring klimatet och identiteten.

Läs mer om eventet här