En kvinna som står still med sin cykel och pratar med en kvinna och en man.

Effekten av informationskampanjer minskar. Energi- och avfallsbolag har tillsammans med akademi experimenterat med många metoder för att engagera boende i att minska energianvändning och avfall. Detta innefattar allt från förbättrad interaktionsdesign till användning av “rolighetsteorin” och “gamification”. Trots att metoderna har en viss effekt, leder de i regel inte till ett långsiktigt engagemang bortom den första tiden.

Detta projekt undviker att forcera ett engagemang för hållbarhetsfrågor och fokuserar istället på att skapa verklig nytta i de boendes lokala vardag, och därigenom skapa ett naturligt sammanhang för de boende att engageras kring. Projektet kommer att skapa ett lokalt socialt nätverk för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Nätverket ska ge nya förutsättningar för att ta vara på det lokala engagemanget och motivera i miljöfrågor genom kollektiva mål och belöningar.

Projektägare

Envac AB

Projektledare

Kent Norlenius, kent.norlenius@envac.se

Samfinansiärer

Stockholmshem, LocalLife Sweden

Samarbetspartner

Stockholmshem, KTH, LocalLife Sweden

Projektperiod

2019-04-01 till 2021-04-02

Tf. projektledare Hans Anebreid presenterar projektet Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Länk till Hans presentation (pdf, 5 Mb)

Se alla presentationer och filmer från konferensen

Läs mer om projektet

2020-09-10 Blogginlägg från LocalLife: “Glass i stora lass och i alla väder”