Ritad byggnad med personer som rör sig utanför.

Projektet syftar till att minska energi- och vattenanvändning med 15 procent och avfall med 20 procent och samtidigt förbättra upplevelse och nöjdhet för de boende. Genom att koppla samman den ”Hållbara Byggnaden” med de boendes behov via ett så kallat ”servicelager” kan man systematiskt öka de boendes motivation till hållbar livsstil och beteende.

Projektet består av fyra arbetspaket. I den första delen tas det teoretiska och metriska ramverket för byggnadens ”servicelager” fram via workshops. I det andra arbetspaketet tas en prototyp av användarprofiler och servicekoncept fram i samarbete med de boende. Arbetspaket tre går djupare i denna del. I det fjärde arbetspaketet utvärderas tjänsten med anpassning och automatisering för framtida uppskalning. Prototypen kommer att designas och testas I KTH Live-in Labs fullt utrustade testbädd för smarta byggnader med användarna av tjänsten boende i testlägenheterna. Prototypen bygger på den existerande IoT-plattformen installerad av Schneider Electric.

Projektägare

KTH, Institutionen för energiteknik

Projektledare

Elena Malakhatka, elenama@kth.se

Samarbetspartner

Schneider Electric Sweden, Fjord Accenture, KaosPilots, Aarhus, Karlsruhe Institute of Technology, University College London | UCL Behavior science and energy services for the building environment

Projektperiod

2019-04-01 till 2020-12-31

Mer om projektet

Elena Malakhatka berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Artiklar

Forskningsartikel, publicerad den 11 februari 2021: Co-Creating Service Concepts for the Built Environment Based on the End-User’s Daily Activities