Illustration av ett kök, med ett ljusblått bord och randig matta.

Människors preferenser och beteende har framförts som de främsta orsakerna till gapet mellan förväntad och uppmätt energianvändning i flerbostadshus. Projektet kommer att titta på hur olika standardalternativ i husen kan främja energieffektiva beteenden hos de boende.

Det övergripande syftet med projektet är att främja kunskap som underlättar energieffektivitet i flerfamiljsbyggnader och förståelsen av relationen mellan design och boende, det vill säga hur standardalternativ i byggnader interagerar med användarna och påverkar den faktiska energianvändningen.

Fokus i projektet ligger på standardalternativ för att optimera energianvändningen för el- och varmvatten i vardagen. Olika standardalternativ för till exempel ljusnivå, ljusstyrning, utrustning, inomhus- och vattentemperaturer och vattenflöde kommer att testas i en test-lägenhet med cirka 30 deltagare under projektets gång. Effekter på användarnas upplevelse, energibeteende och energianvändning kommer att undersökas i relation till individuella psykologiska faktorer. Resultaten kommer att ge ökad förståelse för designens roll kopplat till beteendeförändring, upplevelse av välbefinnande och energianvändning.

Projektet bygger på resultat från det tidigare E2B2-finansierade projektet ”Förväntningar och handlingar – vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus”.

Målgrupper

Huvudmålgrupper för projektet är bostadssektorn, till exempel fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggplanerare, och designer eller arkitekter.

Projektägare

Lunds universitet, institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola.

Projektledare

Pimkamol Mattsson

Pimkamol Mattsson
E-post: pimkamol.mattsson@abm.lth.se
Telefon: 046 – 222 48 34

Projektperiod

1 september 2022 till och med den 31 augusti 2024