Bilden består av två foton, en på en väg i en stad med byggnader på varje sida om vägen och den andra på en person som går i en trappuppgång. Två illustrationer nedanför bilderna, en på en bil och en på plattor i olika färger som ligger ovanpå varandra.

Projektet syftar till att testa och validera ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som kan hållas attraktiva in i framtiden bättre än många av dagens produkter på marknaden. Framtidsadaptiva produkter sänker affärsriskerna i tillgångsbaserade cirkulära affärsmodeller. Riskerna sänks genom att produkterna designas för robusthet och möjlighet till uppgradering av bland annat estetik, funktionalitet och mer energieffektiv teknik i produkt- och tjänstesystem.

Genom att kontinuerligt utveckla och introducera nytt tjänsteinnehåll för existerande produkter kan utvecklingskostnaderna minska.

Den största utmaningen i att åstadkomma energieffektiva framtidsadaptiva produkt- och tjänstesystem är att förändra den dominerande affärslogiken hos etablerade tillverkningsföretag. Affärslogiken styr designlogiken, det vill säga de designval som definierar produktens energiförbrukning och miljöbelastning under dess livscykel. Även kunder och användares attityder, incitament och beteenden är centrala. Genom att testa ramverket för framtidsadaptiva produkter vill vi förstå hur affärs- och designlogiker kan fås att samspela i cirkulära affärsmodeller.

Projektägare

RISE Viktoria

Projektledare

Thomas Nyström thomas.nystrom@ri.se

Samarbetspartner

Hydroware och Accus

Projektperiod

2019-04-22 till 2021-10-21

Mer om projektet

Projektarbetet

Forskargruppen från Rise Sustainable Business som arbetar i projektet består av kompetenser inom ekonomi, design, psykologi, livscykelanalys och förändringsledning. Tillsammans med de två deltagande, mycket engagerade tillverkningsföretagen, Hydroware och Accus testar och vidareutvecklar vi metoder för cirkulär affärsmodellsinnovation och adaptiv produktdesign. Arbetsprocessen har ett fokus på att ta fram cirkulära kunderbjudanden som kan testas på verkliga kunder.

En central del i arbetet med framtidsadaptiv design är att i affärsmodelleringen identifiera produktrelaterade kriterier där förändringsbarhet och förlängd livslängd kan ge tillverkande företag kontroll över intäkter och kostnader om de behåller ägandeskapet för de produkter de utvecklar och producerar.

Produktdesignperspektivet

Alla produkter är designade för ett mer eller mindre planerat åldrande där man som tillverkare balanserar mellan krav på livslängd och det pris man tror kunderna vill betala och den marginal man siktar på att skapa. I många fall blir resultatet en design optimerad för effektiv produktion med små möjligheter att reparera eller uppgradera. Bilderna illustrerar hur besvärligt det kan vara att byta batteriet i en vanlig eltandborste som har en förseglad design där batteriet är fastlött på kretskortet. En eltandborste har flera likheter med elfordon, där batteriet är en vital och dyr komponent, men om det kan renoveras, uppgraderas eller bytas ut, kan ökad livslängden för hela fordonet flera gånger om.

En Fairphone-mobil som plockats isär på ett bord.
Foto: fairphone.com

Fairphone är ett av de fallstudier där vi följer företagets utmaningar med att utveckla och sälja en cirkulär produkt under projektet. Fairphone erbjuder kunder en smartphone designad för minst fem års livslängd, och med ambitiösa mål att ändra hur smartphones görs genom hela värdekedjan. Produktdesignen är modulär och där det är enkelt för användarna själva att byta trasiga komponenter. Vissa komponenter som kameramodulen kan även uppgraderas.

Brukarperspektivet

En vit bil av märket Volvo med huven öppen. En man står vid bilen med förardörren öppen.

En del i projektet är att bättre förstå olika faktorer som gör att kunder och användare behåller och uppgraderar vissa produkter för att bättre förstå incitament för att bibehålla produkter som är designade för en förlängd livslängd. Här intervjuar vi till exempelt gruppen bilentusiaster som lägger hundratals timmar på att uppgradera sina bilar. Som i detta fallet med Johan Hulmans Volvo 240 som han uppgraderat med komponenter ifrån X90, 940 och S80. Vi är specifikt intresserade av och studerar uppgraderingar med energi och energieffektivare tekniker. Till exempel där entusiaster och kommersiella aktörer genomfört uppgraderingar från förbränningsmotor till eldrift för lastbilar, personbilar och båtar.

En man som står vid sin vinröda bil, elbilen Tesla.
Foto: YouTube – T&T Emobility, Ove Kröger

Vi har i nuläget fokus på B2B kunder och användare. Men vi kommer framöver även undersöka privatkonsumenters incitament för att använda produkter länge. Vi kommer särskilt då att fokusera på energianvändande produkter som fordon och hissar.

Bilden visar Hansjörg von Gemmingen som under fem år har kört sin Tesla model S över 100000 mil vilken visar skillnaden i möjlig livslängd för elfordon jämfört med förbränningsmotordrivna personbilar som är konstruerade för en livslängd på cirka 20000 mil.

Illustration av en trappa med texten - Inte elektricitet - Ta trappan istället för hissen!

Vi undersöker även hur nudging kan användas i en cirkulär affärsmodell för att ändra användningsbeteende för att minska energi-användningen och produktslitage med mera.

Bild på en elskoter som är väldigt smutsig.
Foto: Thomas Nyström

Som leverantör av en tjänst är designen av de produkter man använder central för att skapa lönsamhet, samtidigt som produkternas miljöpåverkan till stor del påverkas av livslängden. Många användningssituationer kan man som tjänsteleverantör försöka förutspå men ibland sker direkta överraskningar som till exempel en el-scooter som legat i blöt ett bra tag och som troligen måste skrotas.

Filmer

Projektledare Thomas Nyström presenterar projektet Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Länk till Thomas presentation (pdf, 2,8 Mb)

Se alla presentationer och filmer från konferensen