Inomhus. Ett öppet kontorslandskap med skrivbord med datorer på. Mellan skrivborden står en grön elefant.

Projektet ska utveckla en digital plattform som ska bidra till att öka cirkulariteten på möbler och inredning för kontorsytor. Målet är att inom fem år minska CO₂-utsläpp med 10 000 ton per år.


Idén är att möta arkitekters behov av att designa kontorsytor med cirkulerade möbler och textilier och slutkundens behov av en ekonomiskt attraktiv, bekväm, vacker, kvalitativ, miljöpositiv och energismart kontorsyta.

Företaget Envivo har en cirkulär affärsmodell som bygger på produkt som tjänst (product-as-a-service). Det innebär att kunden abonnerar på en inredning till en viss lokal och under en viss tid. Envivo samarbetar idag med arkitekter, försäljare av begagnade möbler, tillverkare av möbler och återvinningsaktörer för att kunna åstadkomma en helt cirkulär möbelkedja.

Genom detta projekt vill Envivo ta fram en digital plattform som påskyndar beteendeförändring hos produkt- och tjänsteleverantörer inom möbelbranschen och hos slutkunder. Användare är framför allt arkitekter, och slutkunder är organisationer som vill investera i en kontorsmiljö med högre grad av återbrukade möbler och textilier, och som vill kunna jämföra energipåverkan vid olika designval för kontorsytan.

Den digitala plattformen ska även erbjudas till större organisationer som eventuellt inte väljer ”produkt som tjänst-erbjudandet” utan i stället vill hantera sina möbler själva. Konceptet och plattformen ska även erbjudas till andra branscher som likt möbelbranschen ställer om från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

Syfte och mål

Projektets syfte är att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen och skapa klimatnytta genom ökad livslängd på möbler, ökat värdeskapande i värdekedjan och kraftigt minska avfall från möbler och annan inredning.
På fem års sikt är målet att reducera CO₂-utsläpp från möbelbranschen med 10 000 ton, att möblerna i omlopp stannar i depå i genomsnitt max fyra veckor och att 100 procent av möblerna i omlopp är spårbara.

Målgrupp

Projektets målgrupper inkluderar arkitekter som designar kontorsytor, slutkunder med kontorsytor, ägare av avskrivna möbler, möbeltillverkare och forskare inom design, beteende och energiteknik.

Mer om projektet

Projektägare

Envivo

Projektledare

Magnus Engström

Magnus Engström

E-post: magnus.engstrom@envivo.se

Telefon:

Samarbetspartner

Mälardalens universitet, Nordic Behaviour Group och 100Gruppen.

Projektperiod

1 juni 2023 till och med 30 december 2024