Personer som cyklar på en cykelbana.

Konsumtion i svenska hushåll står för cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp, inklusive energianvändning och transporter. Många känner inte till hur deras egna val i vardagen påverkar klimatet – än mindre hur de ska bete sig för att ändra sina vanor. För att öka den kunskapen finns olika verktyg som visualiserar klimatavtryck, så kallade klimatkalkylatorer. Effekten av klimatkalkylatorer skulle kunna vara större om mer arbete ägnades åt att förstå vad som motiverar människor till förändrade vanor, och hur design kan spela en roll i detta.

Syftet med projektet är att utforska hur organisationer som mellanhänder skulle kunna stödja människor att förändra sina vanor till att bli mindre belastande för klimatet, särskilt gällande energianvändning och resor. KTH samarbetar i detta projekt med företaget Habits och deras tjänst för beräkningar av klimatavtryck som bas. En del av projektet syftar till att främja kommersialisering av tjänsten och i projektet ingår två fallstudier av tjänstens användning.

Projektägare

KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Projektledare

Cecilia Katzeff, ckatzeff@kth.se

Samfinansiärer

Habits

Samarbetspartner

Stockholm Environment Institute, Habits

Projektperiod

2019-05-15 till 2021-12-31

Mer om projektet

2021-07-01 Nyhet: Kollegorna underlättar hållbara beslut

2021-11-11 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens