Verktyg för gemensam omställning: Mot ett paradigmskifte för hållbarhet i boendet

Illustration av bostadsbyggnader med en loge. Djur betar utanför och en stor humla är i förgrunden av bilden.

Hur kan boende och vardagsliv fungera som en arena för hållbar omställning? Vilken roll kan exempelvis boendeföreningar, bostadsaktörer eller designer spela? Här har vi samlat ett antal konkreta verktyg framtagna inom forskningsprojektet Könad Hållbarhet.

De olika materialen riktar sig till olika målgrupper och ger en möjlighet att både enskilt och gemensamt få reflektera kring flera perspektiv på hållbarhet och de överväganden som omställningen till ett hållbart samhälle, boende och vardagsliv kan innebära.

Att ställa om vardagen tillsammans: Samtalsmaterial om boende och hållbarhet

Vill du starta upp eller fördjupa ett hållbarhetsarbete som finns lokalt där du bor, till exempel i din bostadsrättsförening eller lokala hyresgästförening? Detta samtalsmaterial tar utgångspunkt i ert vardagsliv och bostadsområde för att under ett antal träffar leda en mindre samtalsgrupp. Här föreslås nya sätt att prata om hållbarhet, med syfte att ge inspiration till vad du kan göra tillsammans med dina grannar.

Materialet finns i en version som riktar sig till boende i bostadsrätt och en version för boende i hyresrätt. Materialet funkar dock lika bra för andra grupper av grannar som vill starta denna diskussion, exempelvis inom samfällighetsföreningar eller annan grannsamverkan.

Bostadsrätt

Här hittar du samtalsmaterial riktat till boende i bostadsrätt (pdf)

Länk till bilaga med bilder som ni behöver visa under träffarna (pdf)

Hyresrätt

Här hittar du samtalsmaterial riktat till boende i hyresrätt (pdf)

Länk till bilaga med bilder som ni behöver visa under träffarna (pdf)

DO’s & DONT’s

Design för vardagslivets omställning. Hur kan design fungera som ett verktyg för att bidra till en mer genomgripande hållbar omställning? I denna skrift sammanställs exempel, utifrån ett designdrivet forskningsarbete, på de olika dilemman som skulle kunna uppstå i omställningen och hur vi kan gå bortom dagens lösningar och normer för att utforska hur vi skulle kunna leva i framtiden.

Här hittar du “DO’s & DONT’s” (pdf)

Alla jobbar med hållbarhet – ingen ställer om

Vad alla i bostadsbranschen bör veta. Jobbar du på ett bostads- eller byggföretag, med förvaltning, eller på en intresseorganisation inom branschen? I denna korta skrift sammanfattar vi forskningsbaserad kunskap om hur boendesektorn kan växla upp sitt omställningsarbete på riktigt, samt ger inspiration och idéer kring vad aktörerna i sektorn borde fokusera på.

Här hittar du skriften “Alla jobbar med hållbarhet – ingen ställer om” (pdf)

Normkollen

Normkollen riktar sig till dig som tillsammans med exempelvis dina grannar, kollegor, vänner eller familj, vill utforska och diskutera de normer som ges uttryck för i er vardag. Kolla vilka delar inom industrimoderna, ekomoderna eller ekologiska synsätt ni speglar i era relationer till andra människor och till naturen! Normkollen är en vidareutveckling av ett examensarbete utfört inom ramen för forskningsprojektet Könad hållbarhet.

Här hittar du Normkollen (pdf)

Kontaktpersoner

Pernilla Hagbert, projektledare KTH, pernilla.hagbert@abe.kth.se
Camilla Andersson, medverkande forskare, andersson.camille@gmail.com