Verktyg och guider

Här hittar du användbara verktyg och guider som tagits fram i projekt i Design för energieffektiv vardag.

A

Jobbar du på ett bostads- eller byggföretag, med förvaltning, eller på en intresseorganisation inom branschen? I denna korta skrift sammanfattas forskningsbaserad kunskap om hur boendesektorn kan växla upp sitt omställningsarbete på riktigt, samt ger inspiration och idéer kring vad aktörerna i sektorn borde fokusera på. Materialet har tagits fram i projektet Könad hållbarhet.

B

C

Appen Consupedia vidareutvecklades i projektet Consupedia – Värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa. Consupedia finns att ladda ner där appar finns.

D

Hur kan design fungera som ett verktyg för att bidra till en mer genomgripande hållbar omställning? I skriften “Do’s and dont’s” sammanställs exempel, utifrån ett designdrivet forskningsarbete, på de olika dilemman som skulle kunna uppstå i omställningen och hur vi kan gå bortom dagens lösningar och normer för att utforska hur vi skulle kunna leva i framtiden. Skriften har tagits fram i projektet Könad hållbarhet.

E

F

G

H

I

J

K

Klimatknuffen är en digital plattform för att inspirera bostadsrättsföreningar till energieffektiviseringsåtgärder. Verktyget är framtaget i projektet Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter.

L

M

N

Normkollen riktar sig till dig som tillsammans med exempelvis dina grannar, kollegor, vänner eller familj, vill utforska och diskutera de normer som ges uttryck för i er vardag. Kolla vilka delar inom industrimoderna, ekomoderna eller ekologiska synsätt ni speglar i era relationer till andra människor och till naturen! Normkollen är en vidareutveckling av ett examensarbete, och utfört inom ramen för projektet Könad hållbarhet.

Smart Nudges Library är en digital databas med goda exempel på nudging. Vill du testa databasen? Anmäl ditt intresse här, eller boka ett intromöte med Nudgd.

O

P

Q

R

Ta del av recept som kan lagas med ingen, eller begränsad tillgång, till el. Recepten har tagits fram i projektet Design för en energiresilient vardag, i samarbete med Hanna Olvenmark från Portionen under tian.

Recepten har tagits fram inom ramen för projektet Design för en energiresilient vardag

S

Samtalsmaterial om boende och hållbarhet är för bostadsrätts- och hyresrättsföreningar. Materialet är framtaget i projektet Könad hållbarhet.

Solkartan beräknar solenergi och den ekonomiska data av solceller på ditt tak. Solkartan är framtagen i projektet Prosumer-centric kommunikation för spridning av solceller.