Projektet som ska få fler att investera i solpaneler

Solceller på ett tak

Idag kommer enbart en bråkdel av all elproduktion i Sverige från solpaneler, men potentialen är stor. Här är projektet som vill utmana energibranschen och göra det enklare för allmänheten att investera i solpaneler.

För allmänheten har det länge varit svårt att beräkna lönsamheten för en investering i solceller samt hur många paneler som krävs. Det behövs kvalitativ data för att kunna förutsäga hur en solpanel med en viss placering kommer att löna sig. Postdoktor Nelson Sommerfeldt och docent Hatef Madani på KTH har tillsammans med flera samarbetspartners utvecklat Prosumer – ett verktyg som låter användaren ta reda på när och hur man ska investera i solpaneler. Målgruppen för projektet är alla som är nyfikna på solpaneler, framförallt villaägare och företag såväl som privatpersoner.

Projektet har samarbetat med samhällsbyggnadsföretaget Tyréns, Karlstads Energi och Karlstad kommun. Verktyget lanserades nyligen för allmänheten via Tyréns, under namnet SunEngine, och täcker Göteborg, Malmö, Huddinge, och Södertälje. Så småningom kommer verktyget även finnas på Karlstad kommuns hemsida för att erbjuda boende i Karlstad att utforska sina möjligheter att gå över till förnyelsebar el. Det är tack vare dessa samarbetspartners som Prosumer blivit till det verktyg som nu finns tillgängligt.

Skärmklipp från verktyget som visar solelstatistik för ett hus
Solcellsverktyget visar bland annat information om hur mycket el solcellerna skulle producera och hur mycket som nyttjas av huset respektive säljs till elnätet.

Metoden som ligger till grund för verktyget innefattar komplex information, och därför har man valt att också ta reda på hur man bäst kommunicerar informationen. För att undersöka det har projektet även samarbetat med Ida Lemoine på Beteendelabbet som arbetar med att undersöka mänskliga beteenden. I projektet Prosumer har de låtit studera hur man bäst når konsumenter, väcker nyfikenhet och samtidigt förmedlar lärorik information. Man testade flera kommunikationsmetoder för att se vad som fungerar bäst. Det är undersökningarna som ligger till grund för verktygets design och utformning.

– Som ingenjör är det intressant att se tekniken blandas med design, beteendepsykologi och grafisk formgivning. Det är spännande att se att det här faktiskt resulterat i ett bra verktyg som dessutom behövs, säger postdoktor Nelson Sommerfeldt.

Tillgängliggör tillförlitlig information

När projektet drog igång för ett par år fanns det få liknande verktyg, men solpanelsbranschen har växt snabbt och idag finns flera aktörer som låter intressenter räkna ut kostnader direkt på sina hemsidor. Aktörerna erbjuder oftast ett kalkyleringsverktyg i samband med beställning av solpanel. Prosumers verktyg är däremot neutralt och ska kunna användas oberoende av leverantörer och med personlig, transparant och informativ data i fokus. När Nelson Sommerfeldt låtit jämföra de befintliga verktygen har han dessutom noterat att resultaten skiljt sig från verktyg till verktyg. Prosumer vill därför kunna tillgodose tillförlitlig och pålitlig information.

– Det är kul att så många gett sig in i den här branschen och att efterfrågan blivit större på bara några år. Det bekräftar att vårt projekt behövs, menar Nelson Sommerfeldt.

Projektet hoppas kunna påverka solpanelsbranschen genom att tillhandahålla information som gör det enklare för människor att fatta beslut gällande solpaneler. Vilket i förlängningen skulle göra att allt fler konsumenter går över till att tillverka sin egen förnyelsebara energi. Dessutom vill projektet så småningom kunna expandera och innefatta andra områden utöver solenergi.

– Vår framtid beror på besluten som vi alla fattar idag. Om vi kan påverka branschen kan vi på så vis kan förbättra samhället och morgondagens klimat.

Nelson Sommerfeldt
Nelson Sommerfeldt