Smart app visar matvarors hållbarhetspåverkan

Vill du veta hur hållbar matvaran du håller i handen är? Consupedia utvecklar en webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger information om alla dagligvaror på marknaden. Nu uppmärksammas appen av svenska FAO-kommittén och ForskarFredag.

Varje produkt värderas inom fem områden: miljö, rättvisa, hälsa, kvalitet och pris. Värderingen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen och innehåller information om allt från transportsträcka, förpackningsmaterial och klimatpåverkan till näringssammansättning, allergener och prisjämförelser. Applikationen innehåller även tips och varningar från organisationer som bland annat Livsmedelsverket, Gapminder, Amnesty och Världsnaturfonden.

– Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda världens största databas för analyserade livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Över 200 000 produkter totalt och 50 000 produkter med klimatmärkning, säger Roberto Rufo Gonzalez, som jobbar på Consupedia och är projektledare för projektet ”Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa”.

Consupedia finns som betaversion på webben, och appen beräknas lanseras till jul 2020.

Svenska FAO-kommittén uppmärksammar Consupedias app

Consupedia är ett av flera svenska initiativ som uppmärksammas i svenska FAO-kommitténs skrift om livsmedelssystemet 2020. Skriften kommer att utgöra en del av det svenska bidraget till FN:s toppmöte om livsmedelssystemet 2021.

– Det känns otroligt roligt att vårt arbete lyfts fram i detta sammanhang, säger Roberto Rufo Gonzalez, projektledare för Consupedia. Initiativen som lyfts fram anses ha stor påverkan i arbetet med att närma oss de globala målen för hållbar utveckling.

FAO (the Food and Agriculture Organization of the United Nations) är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. Den svenska FAO-kommittén bistår regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning och bevarad biologisk mångfald inom dessa områden.

Vidareutvecklar nya smarta funktioner

I projektet, med finansiering från programmet Design för energieffektiv vardag, utvecklar Consupedia appen vidare, för att nischa den ytterligare och anpassa den för både offentlig och privat sektor.

– Vi håller på med anpassningar så att man ska kunna skapa en profil med krav på allt från godkända arbetsförhållanden vid tillverkningen och godkänd näringssammansättning till max koldioxidutsläpp, transportlängd och mängd förpackningsplast per kilo vara, säger Roberto.

Dela persondata för feedback på konsumtion

En funktion för feedback håller också på att tas fram, för att kunna följa sin egen konsumtion över tid och därmed sin påverkan på planet, människor och djur, och sin egen hälsa.

– Vi undersöker möjligheten att utveckla en portal där man kan dela sin persondata med de aktörer som man själv väljer. Det kan handla om att dela köphistorik på matvaror till oss på Consupedia, och i gengäld få hållbarhetsfeedback på sin matkasse från oss. Portalen skulle även erbjuda möjligheten att dela data med andra tjänster, till exempel för att analysera sin egen elanvändning.

Consupedia tror att ett ekosystem av hållbarhetsdata och konsumtionsmönster är nyckeln till nya tjänster som underlättar omställningen till ett samhälle där hållbar konsumtion råder.

– Vi tror att vår lösning med en portal där man kan dela personuppgifter kan bli en game-changer i hur vi ser på, hanterar och drar nytta av kraften i personuppgifter både på individuell och samhällelig nivå, säger Roberto.

Elever deltar i ForskarFredag för att minska matsvinn

ForskarFredag är en vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. I årets massexperiment ”Svinnkollen” kommer Consupedia tillsammans med KTH, Högskolan Dalarna och Vetenskap & Allmänhet, att ta hjälp av elever i grundskola och gymnasium för att testa ett nytt smart sätt för att minska matsvinn.

Elever fotograferar sin tallrik

Svinnkollen bygger på Consupedia och berättar för eleverna om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan.

– Eleverna fotograferar sin tallrik innan de börjar äta och sedan efter att de har ätit klart. Med hjälp av artificiell intelligens identifieras maten som är kvar på tallriken. Appen räknar sedan ut klimatpåverkan av den mat som varje enskild elev, och klassen som grupp, kastar, berättar Roberto.

Experimentet pågår under tre veckor i november och är ett medborgarforskningsprojekt, där forskare tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka själva.

– För eleverna blir det här ett tillfälle att prova på riktig forskning, och lärarna får tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen, säger Roberto. Vår mat står för över en tredjedel av vår klimatpåverkan, och samtidigt slängs närmare en tredjedel av den mat som produceras. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle.

ForskarFredag arrangeras av Vetenskap och Allmänhet, och är en del av European Researchers’ Night.

Läs mer

Projektet ”Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa” sker i samarbete mellan Consupedia och Högskolan Dalarna, KTH och Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: 2020-11-10