Sök ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta lösningar

Jobbar du med att ta fram energismarta produkter eller tjänster? Nu kan företag söka ekonomiskt stöd från Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag. Idag öppnar den tredje utlysningen i forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, ett program som utgår från människans roll i energisystemet.

– I denna utlysning riktar vi oss till företag då vi vill få in projekt som utvecklar energismarta tjänster och produkter. Vi uppmuntrar samtidigt företag till att samarbeta med andra aktörer – exempelvis andra företag, högskolor och universitet, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten.

Energi, design och beteende

Programmet kombinerar energiforskning- och utveckling med design och beteendevetenskap. Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen.

– Många utmaningar inom energiområdet kan lösas genom att kombinera energiforskning och teknikutveckling med beteendevetenskap och design. Vi behöver arbeta tvärvetenskapligt för att skapa hållbara och energieffektiva lösningar som gör det enkelt att leva hållbart, säger Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet, och programrådets ordförande.

Exempel på tidigare lösningar som tagits fram inom liknande tvärvetenskapliga program finns bland annat en app som visualiserar energianvändning i hushåll, en grendosa som via en ljusslinga visar på hur mycket ström som går igenom den och ett testpilotsprojekt med barnfamiljer som byter ut bilen mot cykel för att på så vis kunna återkoppla om brister och förbättringar i stadsplaneringen.

Mer information

Fokus för utlysningen  är teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysningen omfattar 10 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 22 maj 2019. Det planeras även en generell utlysning i år inom programmet som adresserar programmets båda forskningsområden, som Energimyndigheten välkomnar samtliga aktörer att söka till.

Läs hela utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats
Läs mer om programmet på designforenergi.se

Kontakt:

Christoffer Tjärnberg, handläggare Energimyndigheten
Tel. 016 – 544 22 95, christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

Fredrik Forsman, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 08 – 406 84 46
E-mail: fredrik.forsman@svid.se
www.svid.se

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområdet för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår mellan 2018 och 2021 och omfattar 60 miljoner kronor.
www.designforenergi.se

Publicerad 2019-02-27